Transparant aanbod

Beschrijven in modulen
tools - 9 maart 2016

Een pakket modulen beschrijft het totale aanbod van een beroepsgroep of organisatie. De methode Transparant aanbod gebruikt deze modulen als bouwstenen om hulp- en dienstverlening in kaart te brengen.

Wat levert Transparant aanbod op?

Een panel van sterke professionals beschrijft het aanbod van hun werkveld of beroepsgroep. Zij doen dat door te modulariseren: onderdelen van het aanbod apart beschrijven, in modulen. Modulen zeggen bijvoorbeeld iets over het doel, de doelgroep, de duur, setting, activiteiten en randvoorwaarden van een bepaalde dienst. De standaardformuleringen maken het aanbod helder voor cliënten en professionals.

U kunt modulen op verschillende manieren gebruiken:

  • eenduidige formuleringen voor uitvoering en nascholing;
  • duidelijke beschrijvingen voor gemeenten en financiers: als zij beter weten wat het werk precies inhoudt, maakt dat de communicatie gemakkelijker;
  • heldere beschrijvingen voor communicatie met cliënten;
  • voor afstemming van vraag en aanbod: werken met module-beschrijvingen bij intakes verduidelijkt waar cliënten behoefte aan hebben en in welke mate;
  • voor onderzoek naar effecten en resultaten: welke modulen komen vaak voor? En in welke combinatie?

Hoe werkt Transparant aanbod?

De methode bestaat uit drie stappen:

  • Stap 1: schrijven van een startdocument. Hiervoor gebruikt u werkbeschrijvingen.
  • Stap 2: een eerste panelbijeenkomst, waarin de leden een lijst met te beschrijven modulen.
  • Stap 3: twee of drie panelbijeenkomsten voor het maken en bespreken van de beschrijvingen, waarbij de leden gaandeweg de lijst met modulen nog aanpassen.

Het resultaat is een pakket modulenbeschrijvingen die samen een goed beeld geven van het totale aanbod van de professie of het werkveld.

Transparant aanbod in de praktijk

Er zijn onder andere beschrijvingen gemaakt van het Algemeen Maatschappelijk Werk, het Medisch Maatschappelijk Werk in academische ziekenhuizen, de eerstelijnspsychologen en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen in de eerstelijns-GGZ.
Een voorbeeld van een beschrijving in modulen is Transparant aanbod EPZ.

Ontwikkelaar

Movisie