Tweespraak

tools - 6 mei 2015

Tweespraak is een instrument waarmee cliënten en mantelzorgers signalen kunnen doorgeven  en incidenten kunnen melden aan zorgverleners.

Via het invullen van een digitaal formulier kunnen cliënten ervaringen over de aangeboden zorg delen. Dit kan de cliënt gemakkelijk doen door zijn of haar persoonsgegevens in te vullen. Vervolgens volgt de open vraag: ‘Wat wilt u met ons delen’? De melding is binnen 3 minuten gemaakt en indien nodig kan de zorgorganisatie direct reageren op de melding. Bij de melding kunnen cliënten ook aangeven of ze alleen een melding willen doen, een schriftelijke reactie terug willen of op korte termijn een gesprek met de zorgverlener.

Rapportages

Tweespraak verzamelt niet alleen de informatie, maar analyseert en rapporteert ook. Omdat cliënten aanvinken onder welke categorie hun melding valt, kunnen veelvoorkomende meldingen herkend worden, waardoor er snel op ingespeeld kan worden. Bovendien kunnen de teams binnen een zorgorganisatie met elkaar vergeleken worden.

Uitvoerende organisaties

Tweespraak
Hazeldonklaan 7
6573 BJ Beek Ubbergen
T 06-45650834
http://www.tweespraak.nl

Ontwikkelaar

Tweespraak

Contact

Guido van het Erve
T 06 45650834

Ria Roosendaal
T 06 45650834