Un-limited@work

tools - 9 april 2007

Methodieken voor het begeleiden van deelnemers aan een re-integratietraject of mensen met een beperking zijn verzameld in het project Unlimited @ work.

In 2007 heeft MOVISIE de methodiek Un-limited @ work ontwikkeld. Deze methodiek kan vrijwilligerssteunpunten helpen bij het bemiddelen en begeleiden van kwetsbare vrijwilligers. De methodiek is specifiek geschreven voor de bemiddeling en begeleiding van vrijwilligers met een psychische beperking, maar veel tips en handvatten zijn ook bruikbaar voor de bredere groep kwetsbare vrijwilligers.

De methodiek bestaat uit vijf stappen:

  1. Samenwerking organiseren tussen vrijwilligersveld en GGZ-sector
  2. Toegankelijk maken van vrijwilligersorganisaties
  3. Bemiddeling naar een vrijwilligersplek
  4. Begeleiding op de werkplek
  5. Evaluatie

In de publicatie Un-limited @ work wordt de achtergrond van de kwetsbare vrijwilliger geschetst en wordt de methodiek stapsgewijs verder uitgewerkt. Daarnaast zijn in de publicatie praktische checklists en ander ondersteunend materiaal bij de methodiek te vinden.

Ontwikkelaar

MOVISIE

Downloads
Un-limited@work