Verbeteren van mantelzorgondersteuning met lokale monitor

Digimon Informele Zorg
tools - 11 oktober 2016

Wilt u als gemeente aan de slag met het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers? Gebruik dan de Digimon Informele Zorg. Dit is een lokale monitor die inzicht geeft in het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in een gemeente.

Wat levert Digimon Informele Zorg op?

Digimon Informele Zorg draagt bij aan een effectief en gedragen informeel zorgbeleid voor mantelzorgers in een gemeente. U weet hoe in uw gemeente mantelzorgers ondersteund worden. Én u heeft een monitoringinstrument om de uitvoering van uw beleid te volgen.


Hoe werkt Digimon Informele Zorg?

Digimon bestaat uit een digitale vragenlijst die wordt voorgelegd aan alle organisaties die mantelzorgondersteuning bieden in uw gemeente. U levert zelf een adresbestand aan met organisaties die mantelzorgondersteuning verlenen. Dit zijn aanbieders van zorg en welzijn en ook vrijwilligersorganisaties. Movisie schrijft deze organisaties aan met het verzoek om de enquête in te vullen. Het invullen kost de deelnemers ongeveer 10 minuten. Op basis van deze enquête krijgt u een rapportage.

Voorbeeldvraag: Voor hoeveel mantelzorgers is uw organisatie het afgelopen jaar van betekenis geweest?

De monitor kan worden uitgebreid met aanvullende vragen of een uitgebreide analyse met aanbevelingen.

Wat kost het?

Gemeenten kunnen de Digimon Informele Zorg afnemen vanaf € 1850, -. In de flyer vindt u meer mogelijkheden met prijzen.

Aanvullend advies

Digimon Informele zorg geeft u een beeld van hoe het lokale aanbod voor mantelzorgers er uit ziet. Dit kan een eerste stap zijn in het verbeteren van het aanbod. In een vervolgtraject kan Movisie u ondersteunen bij het inventariseren van behoeften en het doorvoeren van verbeteringen. Movisie heeft ruime ervaring met dit soort trajecten. We werken altijd in co-creatie met zorgvragers, mantelzorgers, aanbieders en de gemeente. U leert hierdoor meer over wat zorgvragers en mantelzorgers nodig hebben. Bovendien waarderen inwoners enorm dat de gemeente écht met hen in gesprek gaat.

Voorbeeld: adviesopdracht in Amersfoort

Movisie deed in 2015 onderzoek bij de gemeente Amersfoort naar mantelzorgondersteuning en -waardering. Een voorloper van Digimon werd in dit traject ingezet. Tegelijk tijd werd het dialoog aangegaan met zorgvragers en mantelzorgers. Met als resultaat een cultuurverandering én nieuwe aanpak voor mantelzorgondersteuning. Lees meer hierover in dit artikel.