Verenigingsscan en groeimeter

tools - 14 april 2008

De verenigingsscan is een diagnostisch instrument specifiek voor kunstverenigingen waarmee zij de sterktes en zwaktes van hun vereniging in beeld kunnen brengen en vervolgens kunnen werken aan een concreet verbeterplan. De groeimeter is een onderdeel van de verenigingsscan.

De Verenigingsscan is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Kunstfactor en MOVISIE. In dit project is de Groeimeter, een algemene organisatiescan van MOVISIE voor vrijwilligersorganisaties, aangepast voor de doelgroep van Kunstfactor. Hiermee is specifiek voor kunstverenigingen een diagnose-instrument ontwikkeld waarmee zij de sterktes en zwaktes van hun vereniging in beeld kunnen brengen, waarna vervolgens gewerkt kan worden aan een concreet verbeterplan. De Verenigingsscan geeft daarmee het ‘vernieuwen van de organisatie’ daadwerkelijk handen en voeten! MOVISIE en Kunstfactor hopen met de Verenigingsscan kunstverenigingen die willen vernieuwen stevig op weg te helpen.
De Verenigingsscan sluit tevens aan bij de publicatie ‘Stuurmanskunst’ van Kunstfactor, waarin bestuursleden vertellen hoe ze hun vereniging op koers houden, en bij de publicatie ‘Vereniging op Survival’ van MOVISIE, dat een aantal overlevingsstrategieën biedt voor verenigingen die worstelen met onder meer een afnemende ledenband.

Doel

Een diagnose-instrument specifiek voor kunstverenigingen waarmee zij de sterktes en zwaktes van hun vereniging in beeld kunnen brengen en vervolgens kunnen werken aan een concreet verbeterplan.

Uitvoerende organisaties

MOVISIE

Downloads
De Verenigingsscan