Verstandig omgaan met een dilemma in het welzijnswerk voor ouderen

Spel Keuzes en dilemma’s
tools - 15 juni 2016

Dit spel maakt keuzes en dilemma's inzichtelijk die beroepskrachten in het welzijnswerk voor ouderen tegenkomen. Het helpt ze stil te staan bij hun werk en lastige keuzes verantwoord te maken.

Ouderenadviseurs en ouderenwerkers zitten soms in een spagaat: de eisende opdrachtgever aan de ene kant en de eisende cliënt aan de andere kant. Hoe bereikt u nieuwe cliënten terwijl u ook prioriteiten moet stellen in de hulp aan ouderen? Welzijnsorganisaties willen dat beroepskrachten ondernemender, methodischer en doelmatiger gaan werken. En dan neemt iedereen ook nog persoonlijke normen en waarden mee. Verschillen zijn niet erg, maar ze mogen niet leiden tot inconsequent handelen of tot onderlinge strijd over wat goede dienstverlening is. Dilemma’s kun je niet oplossen, maar je kunt er wel verstandig mee omgaan.

Wat levert het spel Keuzes en dilemma’s in het welzijnswerk op?

Het Dilemmaspel laat beroepskrachten reflecteren op hun eigen handelen en geeft de mogelijkheid om gezamenlijk een kader te scheppen. Nadenken over het eigen werk en dat van collega’s verbetert de kwaliteit.

Hoe werkt het spel?

Het dilemmaspel bevat 32 kaartjes met daarop verschillende lastige situaties. Natuurlijk zijn er veel meer situaties waarover je kunt discussiëren. Daarom zitten er lege kaartjes bij dit spel. Zo kan ieder team haar eigen dilemmaspel verder aanvullen. Want nadenken over het werk is nooit klaar.

De dilemma`s die in het spel aan de orde komen zijn ontleend aan het beroepscompetentieprofiel van de ouderenadviseur en het beroepscompetentieprofiel van de sociaal-cultureel werker. Het omgaan met lastige keuzes en dilemma’s behoort tot de kern van deze functies.

Ontwikkelaar

Bestellen: Spel Keuzes en dilemma’s in het welzijnswerk voor ouderen