Voedselbank

tools - 11 juni 2012

De Voedselbank wil verspilling van voedsel tegen gaan door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven. Wekelijks eten ca. twintigduizend gezinnen, ruim vijftigduizend mensen in Nederland van het voedselpakket dat zij gratis van de voedselbank krijgen. Elk jaar worden meer dan negenhonderdduizend pakketten uitgedeeld.De voedselbank betaalt niet voor voedsel. Het werk wordt verricht met zo’n vijfduizend onbetaalde vrijwilligers.

Via 8 regionale punten worden voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld. Via een hulpverlenende organisatie kan een gezin worden aangemeld. Het is de bedoeling dat de ontvanger op een lokatie het pakket zelf komt ophalen. Dit gebeurt doorgaans op donderdag of vrijdag bij zogenaamde verdeelpunten. In uitzonderingsgevallen kan er thuis bezorgd worden, in overleg met het verdeelpunt of met de Voedselbank zelf.

Om in aanmerking te komen voor de voedselpakketten zijn criteria opgesteld. De aanmeldende organisatie beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt. Er zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te zien of voortzetting nog nodig of noodzakelijk is. Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

Financiering

De Voedselbank kent vele sponsors waaronder Unilever en Aviko.

Looptijd

Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Stichting Voedselbank Nederland 
Postbus 6639 
3002 AZ Rotterdam 
T 010 4254358 
F 010 4254368 
E info@voedselbank.nl 
www.voedselbank.nl

Trefwoorden