Vrijwillige netwerkcoach

tools - 4 augustus 2008

Een sociaal netwerk is van belang om leuke dingen te doen met anderen en makkelijker te participeren in de samenleving. Mantelzorgers kunnen soms wel wat extra support gebruiken bij het opbouwen of uitbreiden van hun informele netwerk. Een vrijwillige netwerkcoach kan daarbij helpen.

De methodiek 'Een sterk sociaal netwerk' ondersteunt de netwerkcoach en mantelzorger en helpt u bij het opzetten van een sociaal netwerk voor kwetsbare burgers en specifieke doelgroepen. Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor kwetsbare burgers en specifieke doelgroepen. Iedereen die informele ondersteuning of vrijwillige hulpverlening biedt aan kwetsbare gezinnen of personen, kan deze handleiding gebruiken. Een sterk sociaal netwerk bevat de uitkomsten van intensieve praktijktrajecten met vrijwilligers en hun organisaties in de toepassing van ‘Natuurlijk, een netwerk!’ Aan dit praktijktraject hebben vrijwilligers en hun professionals meegewerkt van Stichting Salus Ravelijn, PhiladelphiaSupport en Dit Koningskind.
In de training 'Vrijwillige netwerkcoaches' leert u werken met de gelijknamige methodiek. De training is gericht op vrijwilligerscoördinatoren van zorginstellingen, vrijwillige thuishulp, mantelzorgsteunpunten, lokale steunpunten vrijwilligerswerk en welzijnwerkorganisaties die op zoek zijn naar de versterking van het netwerk van specifieke doelgroepen.

Uitvoerende organisaties

MOVISIE

Ontwikkelaar

MOVISIE

Contact

Els Hofman, MOVISIE

DownloadsTypeGrootte
Een sterk sociaal netwerk pdf3.3 MB