Vrijwilligerscontract; van waarde of waardeloos

tools - 10 april 2006

Wanneer is een vrijwilligerscontract van waarde en hoe wordt met schending van een contract omgegaan?

Een vrijwilligerscontract is van waarde als het goed is opgesteld en goed wordt nageleefd. Om werktijden, onkostenregeling, ‘wat te doen bij conflicten’ en rechten en plichten te omschrijven kan een contract voor gebruik op de werkplek zinvol en nuttig zijn.

Lees meer over het belang van vrijwilligerscontracten in de bijlage hieronder.

Ontwikkelaar

MOVISIE

Downloads
Vrijwilligerscontract van waarde of waardeloos
Kennisdossier