Vrouwenstudio's

tools - 2 februari 2004

De vrouwenstudio is een buurtvoorziening exclusief voor vrouwen, van verschillende nationaliteiten en culturen. Een vrouwenstudio kenmerkt zich door een uitnodigende en laagdrempelige manier van werken zodat geïsoleerde allochtone vrouwen zich veilig voelen om naar de studio te komen en deel te nemen aan activiteiten. Het is een plek voor ontmoeting, informatie, ondersteuning, emancipatie en persoonlijke ontwikkeling. Er zijn vrouwenstudio’s in onder andere Rotterdam en Breda.

Werkwijze

In een vrouwenstudio zijn een aantal gastvrouwen werkzaam met verschillende nationaliteiten. In het eerste jaar ontvangen de gastvrouwen training op maat en worden ze begeleid door een procesbegeleider. Ten behoeve van de continuïteit, openstelling, aanspreekpunt en kasgelden is er één hoofdgastvrouw met een contract voor maximaal drie jaar. Naast de gastvrouwen zijn er ook vrijwilligers actief. Voor de vrijwilligers worden de activiteiten zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke re-integratietrajecten. In Breda is voor alle vrouwenstudio's samen (twee gerealiseerd, drie op komst) één projectgroep samengesteld. Deze projectgroep bestaat uit professionals afgevaardigd door de samenwerkende partners in de wijkontwikkeling (gemeente, corporaties, welzijnswerk). De projectgroep is op de achtergrond aanwezig en faciliteert en adviseert waar dat nodig is.  
De werving in de wijk en begeleiding in de studio's wordt door de gastvrouwen gedaan. De aanpak is persoonlijk en daardoor uitnodigend. Deelneemsters volgen lessen Nederlands en Arabisch, kunnen een cursus zelfvertrouwen volgen, krijgen voorlichting over persoonlijke en intieme onderwerpen, gezond bewegen en leren bijvoorbeeld reizen met openbaar vervoer.

Doel

Allochtone vrouwen uit hun isolement halen en op basis van hun individuele vaardigheden en wensen laten participeren aan sociale en educatieve activiteiten.

Doelgroep

Allochtone vrouwen die in een geïsoleerde positie zitten; vrouwen die weinig deelnemen aan sociale activiteiten, slecht Nederlands spreken en geen of weinig opleiding hebben gevolgd.

Resultaat

In een studio komen gemiddeld 150 tot 175 vrouwen met diverse culturele achtergronden. De deelneemsters ontwikkelen meer zelfbewustzijn waardoor zij zich actiever opstellen in het gezin en in sociale en maatschappelijke contacten. Deelneemsters zijn in staat uit hun isolement te stappen; de vrouwen knopen contacten aan, gaan vrijwilligerswerk doen of gaan een opleiding volgen. Ongeveer tien vrouwen hebben een reguliere baan binnen de studio’s. 

Verspreiding

In Rotterdam zijn vijf vrouwenstudio’s, twee nieuwe studio’s zijn in ontwikkeling. In Breda zijn in 2009 ook vrouwenstudio's opgezet. Er is veel belangstelling van buitenaf. De gastvrouwen geven daarom workshops aan docenten, ambtenaren en politici.

Uitvoerende organisaties

Cleo-Patria
Heer Bokelweg 138
3032 AD Rotterdam
T 06 537 87 130
E info@adegoede.nl
www.adegoede.nl

Contact

Anneke de Goede
T  010 265 12 82
E info@adegoede.nl

Downloads
Projectplan CleoPatria