Met waardenoefening motivatie verhelderen

Inzicht van handelen bij de cliënt vergroten
tools - 25 maart 2016

Welke waarden zijn van betekenis in het leven van een cliënt? En welke waarden bepalen keuzes die cliënten maken? Met een waardenoefening maak je het onbewuste bewust.

Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Waarden bepalen ons handelen. Soms bewust, soms onbewust. Waarden zijn algemene criteria of principes die een houvast bieden bij:

  • het nemen van beslissingen;
  • het vaststellen van doelen;
  • het ondernemen van acties.

De waardenoefening laat de betekenis van waarden zien

Gebeurtenissen en ervaringen in iemands leven geven vorm aan zijn eigen persoonlijke waarden. De waardenoefening helpt cliënten na te gaan wat zijn eigen waarden zijn. Het laat hem zien wat zijn waarden betekenen in zijn dagelijks leven.

Hulpverleners kunnen de waardenoefening gebruiken om de motivatie van een cliënt te verhelderen.

Hoe werkt de waardenoefening?

Deelnemers krijgen een lijst met waarden en stellen zichzelf de vraag: wat is voor mij van belang in dit leven? Vervolgens lezen ze de woorden op de lijst door en kruisen aan welke waarden voor hen van belang zijn. Ze gaan hierbij intuïtief te werk.

De waardenoefening kan op een specifiek thema worden toegepast, bijvoorbeeld leiderschap. Dan geven deelnemers antwoord op de vraag: wat vind ik het belangrijkste als het gaat om leiderschap?

Er zijn veel waardenlijsten, en u kunt de lijst ook makkelijk met eigen waarden aanvullen. Kijk op deze website voor een ander voorbeeld van een waardenlijst.

Dit instrument komt uit de toolkit laagdrempelige hulpverlening. De toolkit bevat hulpmiddelen om in de dagelijkse hulpverleningspraktijk te werken aan het empoweren van cliënten.

DownloadsTypeGrootte
Waardenlijst bij waardenoefening pdf81.65 KB
Kennisdossier