De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

tools - 19 juni 2015

De Zelfredzaamheid-Matrix brengt de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart. U kunt het instrument gebruiken bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van het ondersteuningstraject. Door op meerdere momenten te toetsen, krijgt u inzicht in de vooruitgang die is geboekt. De ZRM is ontwikkeld door de GGD Amsterdam samen met gemeente Rotterdam.

De ZRM toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheidszorg, fysieke gezondheid, verslaving, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Per leefgebied is aangegeven welke feitelijke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.

De handleiding, scoreformulieren en verschillende andere matrixen zijn gratis aan te vragen op deze website.

Voor wie?

De Zelfredzaamheid-Matrix wordt veel gebruikt in de ambulante ondersteuning en (verslavings-)zorg en is een instrument dat sociale wijkteams gebruiken om de vraag van de bewoner te analyseren en het ondersteuningstraject te monitoren.

Meer leefgebieden voor meer doelgroepen

De matrix is in 2010 ontwikkeld en in 2013 vernieuwd op basis van onderzoek en feedback van gebruikers. In 2013 is een supplement ontwikkeld om de zelfredzaamheid van cliënten die verantwoordelijk zijn voor kinderen te beoordelen. In 2014 is het supplement Tijdsbesteding ontwikkeld om zelfredzaamheid bij ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking te beoordelen.

Evidence-based?

De ZRM een bewerking van de gevalideerde Self sufficiency Matrix (SSM) van het Utah Homeless Management Information System (UHMIS). Op een aantal belangrijke aspecten blijkt de ZRM een valide instrument; er wordt nog steeds gewerkt aan verdere wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording van het instrument.

De ZRM is door de GGD Amsterdam samen met de gemeente Rotterdam ontwikkeld.

Contact

Voor ondersteuning en advies bij toepassing en implementatie en training kan men terecht bij TNO Management Consultants.
Drs. G.A.A. (Margreet) Groen en Drs. A.A. (Annelies) den Uijl
T 055 368 98 00
E zrm@tmc.tno.nl

DownloadsTypeGrootte
GGD Amsterdam Zelfredzaamheid-Matrix 2013 pdf97.07 KB