Ziekenhuiservaringen in beeld

tools - 14 april 2003

Tieners die opgenomen zijn in het ziekenhuis hebben foto’s gemaakt van de afdeling waarop zij verbleven. Zo wordt in beeld gebracht hoe de tiener de afdeling, de zorg en de behandeling ervaren heeft. De opbrengst levert input voor concrete verbeteringen.

De methode is een toepassing van de Visuele prikkelmethode voor tieners in een ziekenhuis. De tiener maakt foto’s die verband houden met ziek zijn en ziekenhuisopname. De foto’s worden met de tiener bekeken en besproken en er wordt door de tiener met behulp van creatieve werkvormen tot een fotoboek gemaakt. Ook kunnen er affiches van worden gemaakt, die geëxposeerd worden en per afdeling besproken met medisch en dienstverlenend personeel en met ouders, broers/zusjes en vriendjes/vriendinnetjes.

Onderwerp

Om met tieners over ervaringen, emoties en beleving in het ziekenhuis te kunnen praten.

Doel

Informatie verzamelen over persoonlijke beleving van jonge patiënten op een tienerafdeling van een ziekenhuis met de bedoeling om het primaire proces, de inrichting en de sfeer te optimaliseren.

Doelgroep

Specifiek geschikt voor tieners die op een ziekenhuisafdeling verblijven.

Context

De methode is ontwikkeld op de tienerafdeling van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC in Amsterdam.

Effectiviteit

De effectiviteit van de methode is empirisch onderzocht? via een eigen evaluatie. De methode is getest in het Emma Kinderziekenhuis. Hertest vond plaats op de tienerafdeling van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Randvoorwaarden

De uitvoering kan verlopen in een tijdbestek van enkele dagen. Voor de uitvoering van deze methode zijn Pedagogisch medewerkers in ziekenhuizen geschikt. De kosten zijn vooral materiaalkosten.

Meer informatie

www.vilans.nl
Giesen, V., Holtman, E. e.a. Handleiding Ziekenhuis Ervaringen in Beeld Methode. 10-ers brengen hun ziekenhuis ervaringen in beeld. Utrecht: Projectgroep Geprikkel/NIZW, 2003

Ontwikkelaar

De tienerafdeling van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC in Amsterdam.

Kennisdossier