Zin in meedoen

tools - 3 mei 2010

Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet voor mensen in de derde levensfase.

De studie 'Zin in meedoen' geeft inzicht in de motieven van mensen in de derde levensfase om vrijwilligerswerk te doen. Werkzame principes zijn geformuleerd waarmee vrijwilligersorganisaties ook andere mensen in deze levensfase kunnen mobiliseren.

Zie voor meer informatie de publicatie: Zin in meedoen.

Ontwikkelaar

MOVISIE