De zorgsite

tools - 7 april 2014

De Zorgsite is een handig hulpmiddel voor mantelzorgers. Via de zorgsite kan deze het zorgproces gemakkelijk organiseren.

De Zorgsite is een webapplicatie die mantelzorgers ondersteunt in het afstemmen van de zorg voor een zieke. De zorgsite kan ingericht worden door de hulpvrager of door (een van) de mantelzorger(s). De belangrijkste functionaliteit in de Zorgsite is de slimme agenda. De “leden” kunnen zelf de taken uitzoeken die zij kunnen en willen uitvoeren. Ze plannen zich in met een muisklik en ieder lid is op de hoogte van de hulp van anderen. Zo hoeft men niet meer iedereen te bellen; niemand hoeft nee te zeggen en niemand hoeft zich buitengesloten te voelen.

De mantelzorggroep kan eventueel ook zorgverlener(s) toevoegen, die in een extra beveiligd deel van de site met de familie kunnen communiceren. De professional heeft een eigen view en ziet alleen de relevante delen van de site. Deze verbinding is heel bruikbaar in de Thuiszorg en in de Verpleging en Verzorging. Er zijn al diverse zorginstellingen die van deze mogelijkheid, soms in combinatie met de Huiskamermodule, gebruik maken.

In de folder van de Gemeente Helmond staat: “Voor een gemeente is Zorgsite een geweldige wmo-tool. Het ondersteunt en ontlast de mantelzorger en vrijwilliger en is een perfect instrument om zelfregie vorm te geven. Doordat je je als vrijwilliger niet meer vast hoeft te leggen voor een bepaalde taak en tijd, wordt het zijn van vrijwilliger voor iemand ook laagdrempeliger. Gemeente Helmond stelt deze tool dan ook gratis ter beschikking aan al haar burgers.”

Als een gemeente of zorginstelling de Zorgsite beschikbaar wil stellen kunnen ze daarvoor een overeenkomst afsluiten. Daarin wordt afgesproken dat de aanvrager de communicatie naar de doelgroep doet en de leverancier het beheer van het internetplatform; ondersteuning bij de implementatie en communicatie en levering van de dienst onder het label aan de aanvrager. Daarnaast worden zowel particuliere als professionele gebruikers via een helpdesk ondersteund.

Een aantal gemeenten bieden de zorgsite gratis aan; andere gemeenten doen dit met korting.
Gratis: o.a. Veldhoven en  Helmond (de Zorgboog)

Uitvoerende organisaties

Ontwikkelaar

Simac Healthcare
http://sharecare.nl/site/

Contact

Saskia Vermeulen
T: 06 51852523

Filmpje met uitleg over de zorgsite