8-fasenmodel

Hoe geef je de begeleiding aan cliënten vorm vanuit de Wmo principes? Het 8-fasenmodel is daarvoor een geschikte begeleidingsmethode. De methode ondersteunt professionals in zorg en welzijn bij het werken met begeleidingsplannen. Je oefent tijdens de training het gebruik van praktische instrumenten, zoals de leefgebiedenwijzer en het begeleidingsplan. Voorafgaand aan de training kunnen organisaties aan de hand van de Implementatiewijzer 8-fasenmodel de methode op maat maken.

Het 8-fasenmodel is gebaseerd op acht fasen in een begeleidingstraject: aanmelding, intake, start, analyse, planning, uitvoering, evaluatie en uitstroom. Het 8-fasenmodel is een methode die geschikt is voor alle vormen van begeleiding die minstens 6 weken duurt en waarbij er sprake is van vragen op meerdere leefgebieden. De methode is krachtgericht en tegelijkertijd ook praktisch in gebruik. Leefgebieden die als een rode draad door de begeleiding heenlopen zijn: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, psychische en lichamelijke gezondheid, werk & activiteiten. In deze vierdaagse training leer je als professional de ins en outs van de methode.

Meer weten: neem vrijblijvend contact op met Margit van der Meulen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor begeleiders in welzijnssectoren die (gaan) werken met het 8-fasenmodel.

Beoogde resultaten

Na afloop van de training kan je, zelfstandig en in teamsamenwerking, alle fasen van het model gestructureerd met je cliënt(systeem) doorlopen. Je kunt de individuele begeleiding van de cliënt volgens het model planmatig en doelgericht uitvoeren en beschikt over de communicatieve vaardigheden om de cliënt te motiveren en te begeleiden. Je weet hoe je de principes vanuit eigen kracht en regie kunt toepassen in alle fasen van de begeleiding.

Tijdens de training worden de fasen van het 8-fasenmodel gevolgd. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • het begeleidingsproces op basis van het 8-fasenmodel
  • principes van krachtgericht werken en versterken van eigen regie
  • het oefenen met rapporteren, waarbij aandacht voor het verschil tussen objectieve en subjectieve verslaglegging
  • het organiseren en structureren van het werk op het niveau van de individuele medewerker
  • voeren van de begeleidingsgesprekken gekoppeld aan het opstellen van het begeleidingsplan en de uitvoering van de begeleiding volgens dat plan (o.a. aandacht voor het goed in kaart brengen van de leefgebieden en de sterke kanten van de cliënt op die gebieden en diens eigen wensen en doelen, het motiveren van de cliënt)
  • het stellen van werkbare begeleidingsdoelen
  • evaluatie van het begeleidingsproces en zo nodig het bijstellen van het begeleidingsplan
  • de teamsamenwerking rond het 8-fasenmodel: bespreken van de persoonsbeschrijvingen en begeleidingsplannen, het stellen van de juiste vragen n.a.v. de ingevulde formulieren, onderlinge feedback hierop en op het verloop van de begeleiding

We werken met praktijkvoorbeelden, reflectie, theorie en oefening. Je krijgt theoretische kaders aangereikt die kennis en inzicht over de nieuwe werkwijze vergroten. Met deze theorie ga je zelf aan de slag. Hiervoor worden opdrachten gegeven en zal in subgroepen worden gewerkt. Het geleerde koppelen we voortdurend terug naar de praktijk. Hiertoe zullen tussen de bijeenkomsten steeds praktijkopdrachten worden meegegeven.