Aandacht voor professionele (speel)ruimte

Vernieuwing binnen het sociale domein vraagt om kansen zien, ruimte innemen en nieuwe mogelijkheden creëren. Het gaat niet om het wildste idee, maar bewust zoeken naar andere aanvliegroutes. Kijk samen met een trainer van Movisie met andere ogen dan je gewend bent naar vraagstukken uit jouw praktijk.

Het is een menselijke eigenschap: we schieten allemaal snel in gewoontegedrag. Dus is het belangrijk je ervan bewust te zijn dat er altijd andere oplossingen zijn. Je kunt dan bewust kiezen voor een 'standaard idee' of het open trekken van het blik alternatieven. Als sociale professional heb je professionele ruimte optimaal nodig om samen met burgers, organisaties en professionals te ondernemen, te experimenteren en nieuwe mogelijkheden te creëren. Niet altijd makkelijk, want je hebt al snel je ideeën gevormd over wat wel of niet zou kunnen. Aannames zorgen voor herhaling van zetten, vaak brandjes blussen en geen duurzame oplossingen. Dus….weg experiment!

Meer weten: neem vrijblijvend contact op met Maryse den Hollander.

Voor wie?

Professionals in het sociaal domein, zoals maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, jongerenwerkers, ouderenwerkers, wijkverpleegkundigen, generalisten, casusregisseurs, gezinsspecialisten, medewerkers bureau jeugdzorg en MEE consulenten.

Beoogde resultaten

We gaan experimenteren met werkvormen om andere ideeën voor cases uit jouw praktijk te laten ontstaan. We gaan uit van de bedoeling dat de ideeën aansluiten bij de wensen en het leven van de cliënt.

Resultaat:

  • Je hebt nieuwe ideeën of aanvliegroutes voor een praktijksituatie waar je in vastloopt of waar je een andere oplossing voor zoekt;
  • Je hebt tools in handen om buiten de gebaande paden te wandelen binnen de gestelde organisatiedoelen;
  • Je bent je bewust van het belang van experimenteergedrag en hebt vertrouwen om experimenten aan te gaan.

Wil je met jouw team of organisatie aan de slag met die frisse blik? Dat kan op verschillende manieren, denk aan:

  • een workshop van een halve dag (met of zonder acteur);
  • een onderdeel in een begeleidingstraject voor sociale wijkteams;
  • een training van een dag met acteur;
  • casusbespreking;
  • oefenen met acteur.