Aanpak huiselijk geweld

Movisie biedt trainingen aan die ondersteunen bij het signaleren en de aanpak van huiselijk geweld. Ons trainingsaanbod is gevarieerd. De trainingen zijn dynamisch van karakter, met inspirerende oefeningen en aandacht voor eigen waarden en normen.

Veel professionals krijgen in hun beroepspraktijk te maken met huiselijk geweld en ervaren hierbij handelingsverlegenheid: Wat doe je met een niet-pluisgevoel? Hoe werk je aan een veilige situatie? Hoe werk je op een goede manier samen in de keten? Ook beleidsambtenaren moeten op de hoogte zijn van de  (regie)rol van de gemeente bij de aanpak van huiselijk geweld. 

Voor wie?

Het aanbod is bedoeld en geschikt voor: Veilig Thuismedewerkers. Professionals in onder andere sociale wijkteams, maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, ouderenadviseurs en thuiszorgmedewerkers. Gedragsdeskundigen werkzaam in instellingen of met een eigen praktijk. Aandachtsfunctionarissen en andere professionals die een rol hebben in het voorlichten van collega’s. Beleidsmedewerkers van gemeenten.

Het aanbod

  • Basistraining RelatieWijs: Duiden en beoordelen van (ex-)partnergeweld
  • Aanpak ouderenmishandeling
  • Systeemaanpak bij huiselijk geweld
  • Multidisciplinaire aanpak (MDA++)
  • Nieuw: Kind-oudermishandeling

RelatieWijs: Duiden en beoordelen van (ex-)partnergeweld

Werk je in een sociaal wijkteam en heb je regelmatig een niet-pluisgevoel als je met (ex-)partners praat? Wil je ondersteuning hoe dit gevoel om te zetten in actie? Werk je bij Veilig Thuis en loop je aan tegen problemen met het inschatten van de ernst van het geweld? Krijg je vanuit een andere  functie te maken met relatiegeweld en heb je behoefte aan ondersteuning voor je handelen? In de training over de methodiek Relatiewijs leer je (ex-)partnergeweld te duiden en te beoordelen. 

Trainingsaanbod RelatieWijs. (PDF)

Meer informatie over RelatieWijs? Neem neem vrijblijvend contact op met Kristin Janssens.

Aanpak ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling kent vele vormen en is daarmee een complex verschijnsel. De signalen zijn lang niet altijd duidelijk en ouderen verbergen vaak hun leed uit loyaliteit met de pleger en uit angst. Er is een belangrijk onderscheid tussen uit de hand gelopen (ontspoorde) zorg en moedwillige mishandeling. Het eerste komt veel vaker voor dan de tweede. Tijdens de training leer je duidelijke van onduidelijke signalen te onderscheiden en in gesprek te gaan met zowel de oudere zelf als de pleger om zo de mishandeling te stoppen en in de toekomst te voorkomen. 

Systeemaanpak bij huiselijk geweld

Belangrijk is om bij de aanpak van huiselijk geweld systeemgericht te kijken en – afhankelijk van de geweldsdynamiek - het hele systeem te betrekken. Zo komt er sneller zicht op escalerende ruzies en manieren om die te stoppen. 'Time Out' is een van de meest effectieve middelen daartoe. In de training leer je hoe je ouders of ouders en hun puberkinderen kunt motiveren om aan de veiligheid in het gezin te werken. Ook bij (dreigende) vechtscheidingen kan de Time Out een goed hulpmiddel zijn.

Meer informatie over Aanpak ouderenmishandeling of Systeemaanpak bij huiselijk geweld? Neem neem vrijblijvend contact op met: Nico van Oosten.

Multidisciplinaire aanpak (MDA++)

Adviestraject voor gemeenten. Voor beleidsmedewerkers van onder andere gemeenten is er een aanbod van advisering en training rond huiselijk geweld. Het gaat daarbij om beleidsregie en ketensamenwerking, ook bij multiprobleemgezinnen. Eind 2018 moet er in elke Veilig Thuis-regio een multidisciplinaire aanpak zijn voor gezinnen waar langdurig kindermishandeling, huiselijk geweld of seksueel geweld speelt. 

Meer informatie over MDA++? Neem neem vrijblijvend contact op met Hilde Bakker

Nieuw! Kind-oudermishandeling

In deze training komt aan bod:

  • Het ontstaan en voortduren van kind-oudermishandeling;
  • Hoe vaak komt het voor in Nederland;
  • Wie zijn de slachtoffers en wie zijn de plegers;
  • De dynamiek van het geweld van kinderen tegen ouders, signalen van kind-ouder mishandeling;
  • Interventies die toepasbaar zijn bij geweld tegen ouders.

Meer informatie over Kind-oudermishandeling? Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel.