Basistraining RelatieWijs

Beoordelen en aanpakken van partnergeweld

RelatieWijs biedt je concrete criteria en vaste richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen en eenduidig te beoordelen. Ook geeft RelatieWijs je een aantal duidelijke richtlijnen voor je handelen op basis van de ernst van de situatie. RelatieWijs kun je inzetten bij cliëntcontacten en trainingen. Het helpt om een objectief beoordelingskader te ontwikkelen, zodat jij en je collega’s eenzelfde taal leren spreken als het gaat om deze complexe problematiek.

Voor het volgen van deze training moet je in het bezit zijn van de map ‘RelatieWijs Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld'.

Datum: 29 maart 2019
Locatie: Utrecht
Prijs: € 435,-.
Meer Informatie? Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel

Voor wie?

Gecertificeerde trainers van het Vlaggensysteem die werkzaam zijn bij Wijkteams, Veilig Thuis, gedragswetenschapper, psycholoog, maatschappelijk werker werkzaam in de hulpverlening en/of de aanpak van huiselijk geweld. GIA trainers en andere trainers die onbekend zijn met het Vlaggensysteem kunnen meedoen als ze de map RelatieWijs vooraf aan de training gelezen hebben. Bestellen kan via onderstaande link.

RelatieWijs, beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld

Beoogde resultaten

In de training van 1 dag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is RelatieWijs: waartoe dient het, hoe werkt het, uit welke onderdelen bestaat het?
  • Hoe sluit RelatieWijs aan bij de stappen van de wet Meldcode?
  • Hoe verzamel je signalen, hoe kom je tot een weging hiervan, hoe kom je tot een beoordeling? 
  • Welke handelingsperspectieven bestaan er voor de verschillende kaartkleuren waarmee RelatieWijs werkt?
  • Hoe de diverse onderdelen van RelatieWijs in te zetten in je werk?
  • Oefenen met RelatieWijs aan de hand van tekeningen die deel uitmaken van het pakket. 

Resultaten van de training zijn dat:

  • Je met RelatieWijs aan de slag kunt in je eigen praktijk.
  • Je de basis van RelatieWijs beheerst en als vervolgstap de Train-de-trainer kunt volgen zodat je Relatiewijs kunt overdragen aan andere professionals.

Meer lezen over RelatieWijs

Train-de-trainer

Wil je de methodiek overdragen aan collega’s? Dan kun je na de basistraining de train-de-trainer RelatieWijs volgen.

Aanmelden Basistraining Relatiewijs 29 maart 2019