Burgerinitiatieven in ACTIE

Het stimuleren van actief burgerschap en ruimte geven aan burgerinitiatieven staat bij veel gemeenten en wijkteams hoog op de agenda. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En wat betekent het eigenlijk voor de eigen organisatie? In deze training gaan we aan de slag met het ACTIE-model. Dit model biedt handvatten voor het bepalen van de rol en houding van organisaties en professionals ten opzichte van burgerinitiatieven.

Er bestaat geen blauwdruk van hoe je als gemeente of wijkteam met burgerinitiatieven moet omgaan. Hiervoor zijn de initiatieven en situaties te divers. Maar er is gelukkig wel veel kennis over randvoorwaarden waar je als organisatie aan kunt werken, om burgerinitiatieven zo optimaal mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Deze kennis, uit internationaal onderzoek, vormt de basis voor het ACTIE-model. Het ACTIE-model bevat vragen die helpen om heel nauwkeurig in kaart brengen wat het doel is van het initiatief, over samenwerking, ondersteuningsmomenten en motivatie en wat de gemeente daarin kan betekenen.

In deze training leer je met behulp van het ACTIE-model welke analytische vragen je jezelf en je organisatie kunt stellen om jouw rol en houding ten opzichte van burgerinitiatieven te bepalen. Je onderzoekt wat goed gaat in jouw organisatie of gemeente getoetst aan wat we weten wat werkt en maakt concrete afspraken over hoe verbeterpunten opgepakt gaan worden.

De training Burgerinitiatieven in ACTIE is een samenwerking tussen Movisie en Platform31. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Joke Meindersma of Femke Bax.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor gemeenten, wijkteams en organisaties die te maken hebben met burgerinitiatieven. Wij raden aan om medewerkers vanuit de hele organisatie te laten deelnemen, zodat er organisatiebreed gewerkt, gedeeld en geleerd kan worden.

Beoogde resultaten

Na afloop van de training:

  • Kennen de deelnemers het ACTIE-model en kunnen ze dit toepassen op hun eigen praktijk
  • Zijn ze op de hoogte van kennisbronnen over en actuele inzichten in actief burgerschap
  • Hebben ze een overzicht van wat er in hun praktijk al goed gaat en waar verbeterpunten liggen
  • Hebben ze met elkaar concrete afspraken gemaakt over hoe zij deze verbeterpunten gaan oppakken