Burgers aan het stuur

Burgerinitiatieven beginnen vaak hoopvol, maar lopen vaak na verloop van tijd vast zonder dat duidelijk is wat de reden daarvoor is. In deze training leer je werken met de succesvolle methodiek ‘Burgers aan het stuur’. Met deze methodiek kan je zorgen voor een gezamenlijke aanpak van burgerparticipatie en kan je aan de slag om de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt te vergroten.

Burgers aan het stuur is een burgerparticipatiemethodiek die gebaseerd is op resultaten, de zogenaamde Results Based Accountability. Deze methodiek is in de Verenigde Staten ontwikkeld door Mark Friedman; hij geeft daar op grote schaal trainingen over deze methodiek. Met ‘Burgers aan het stuur’ kunt u efficiënt in de buurt aan de slag met de verbetering van de leefbaarheid en de vergroting van de sociale cohesie. De methodiek bestaat uit de volgende acht stappen:

 1.    Wat is er aan de hand?
 2.    Wat moet er beter?
 3.    Actieplan maken
 4.    Meetbare resultaten bepalen
 5.    Actieplan uitvoeren
 6.    Resultaten meten
 7.    Verantwoorden
 8.    Nieuwe doelen stellen

Deze stappen worden tijdens de training stap voor stap besproken. Ook word je geïnformeerd over hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij het uitvoeren van deze stappen.

Meer weten: neem vrijblijvend contact op met Mellouki Cadat.

Voor wie?

Sociale professionals, buurt- en dorpsbewoners, ambtenaren en bestuurders.

Beoogde resultaten

Deelnemers aan de training krijgen een praktisch antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe krijg ik het probleem zo goed mogelijk in zicht?
 • Wat zijn haalbare doelen? Met wie kan ik het best samenwerken? En hoe?
 • Wat is een slimme manier van actie voeren?

De deelnemers houden zelf zicht op de voortgang van hun aanpak en leren hoe ze tijdens de rit kunnen bijsturen. De onderlinge spelverdeling tussen burgers, wijkwerkers en ambtenaren / bestuurders maakt onderdeel uit van het programma.