Diversiteitssensitief werken: hoe doe je dat binnen jouw gemeente?

Als (beleids)medewerker bij een gemeente komen er complexe hulpvragen op je af vanuit de volle breedte van de samenleving. Daarbij heb je te maken met een enorme diversiteit: o.a. cultureel-etnische diversiteit, seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit in religie en in leeftijd. De uitdaging is hoe om te gaan met deze veelheid aan verschillen, zonder daarbij te vervallen in doelgroepenbeleid.

Met deze training doe je kennis en inzicht op om diversiteitssensitief te handelen. Hierbij gaan we aan de slag met bewustwording over je eigen diversiteit en die van de ander. Daarnaast gebruiken we casussen van medewerkers van de wijkteams om te laten zien hoe diversiteitssensitief werken in de praktijk kan worden aangepakt. Je leert te reflecteren op je eigen visie en handelen. Na deze training weet je wat diversiteitssensitief werken voor wijkteams inhoudt en ben je beter in staat om dit te faciliteren en regie te houden op inclusief beleid.

Meer weten: neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Else Boss.

Inhoud

Tijdens de training gaan we met de volgende onderdelen aan de slag:

 • Waar liggen de knelpunten in diversiteitssensitief werken in de praktijk?
  Om diversiteitssensitief maatwerk te bieden is het van belang om eerst inzicht te krijgen in waar het doorgaans schuurt in het leveren van maatwerk. Na een inzicht in deze oorzaken, wordt er een overzicht gegeven hoe je op basis van vier pijlers diversiteitssensitief maatwerk kan leveren.
   
 • Bewustwording van de grote diversiteit in de samenleving (van jezelf en van de ander)
  In deze training maken we de verschillende diversiteitsfactoren inzichtelijk en de mate waarin die zichtbaar of onzichtbaar is. We staan stil bij de eigen diversiteit van deelnemers en reflecteren en hoe deze zich verhoudt in relatie tot de ander.
   
 • Waarin verschillen we van elkaar? Hoe overbruggen we deze verschillen? En wat is hierbij nodig?
  In de werkpraktijk is er vaak sprake van een verschil in diversiteit tussen (beleids)medewerker en professional enerzijds en de burger/cliënt anderzijds. De kunst is om telkens te kijken welke diversiteitsfactoren in welk geval bepalend zijn voor de te ondernemen acties om waar nodig maatwerk te kunnen leveren. Tijdens de training oefenen we hiermee met een casuïstiekspel. In dit spel wordt een aantal casussen voorgelegd uit de werkpraktijk van wijkteams waarin diversiteitssensitief werken centraal staat.

Voorafgaand aan de trainingen worden leervragen geïnventariseerd om optimaal aan te sluiten bij de deelnemers.

Voor wie?

Deze training is voor gemeenteambtenaren die graag willen leren hoe diversiteitssensitief te werken.