Do It Yourself! Het zelforganiserend vermogen van mensen aanboren

Wil je werken vanuit de kracht van burgers en wijkbewoners en leren hoe je het zelforganiserend vermogen van jouw doelgroep aanspreekt? In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis, houding en vaardigheden rondom zelforganisatie-versterkend-werken. We werken praktijkgericht door voorafgaand aan de training jouw vragen en casus te inventariseren. Zo krijg je de kans om je vaardigheden optimaal te trainen en bereik je het meeste effect in de dagelijkse praktijk.

De Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl, bezuinigingen, zelforganisatie…. Deze tijdgeest vraagt om een nieuwe rol van de professional: je organiseert niet meer vóór, maar met jouw doelgroep. Initiatief en regie komen steeds meer bij mensen zelf te liggen. Tegelijkertijd heb je als professional de opdracht om samen met de doelgroep bepaalde maatschappelijke doelen te realiseren. Wat betekent dit voor jouw rol en hoe pak je dit aan? Dát is waar we deze trainingsdag - aan de hand van jouw eigen casus - op ingaan. Aan het eind van de dag ga je naar huis met kennis, inspiratie én een actieplan.

Meer weten: neem vrijblijvend contact op met Christine Kuiper.

Voor wie?

Sociaal-cultureel werkers en opbouwwerkers.

Beoogde resultaten

  • Inzicht in de principes van zelforganisatie versterkend werken en wat dit betekent voor jouw werk en rol als professional;
  • Kennis van waarderend organiseren, dialoog, participatieladder en cocreatie, en hoe je dit kunt gebruiken om het zelforganiserend vermogen van mensen effectief aan te spreken;
  • Kennis van actuele trends en ontwikkelingen in welzijn;
  • Inspiratie, plezier en het maken én delen van kennis met andere deelnemers;
  • Een concreet actieplan waarmee je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt.

In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis, houding en vaardigheden rondom zelforganisatie-versterkend werken. We werken praktijkgericht door voorafgaand aan de training jouw vragen en casus te inventariseren. Op deze wijze krijg je de kans om je vaardigheden optimaal te trainen en bereik je het meeste effect in de dagelijkse praktijk