Innoveer met impact

Movisie heeft samen met Starters4Communities deze training opgezet. In een serie van zes workshops werk je experimenteel aan de opzet van een innovatief idee of business model voor een bestaand aanbod. Na afloop heb je de mindset, gereedschappen en methodes in handen om op innovatieve en ondernemende wijze te kunnen blijven inspelen op de behoeften van belanghebbenden.

Meer informatie, voorwaarden en aanmelden via Starters4Communities.

Als je in een sociaal maatschappelijke organisatie werkt is het van belang om ondernemend en innovatief te zijn, juist óók in de sector zorg en welzijn. Organisaties kampen met verschuivingen van verantwoordelijkheden en taken, nieuwe vormen van bottom-up werken en een kleiner budget.
Sociaal ondernemen is in opmars. Juist zorg- en welzijnsinstellingen kunnen profiteren van de kansen die er zijn.

Meer informatie: neem vrijblijvend contact op met Saskia van Grinsven.

Voor wie?

  • Je bent actief in de zorg- of welzijnssector;
  • Je wilt – samen met een team van professionals - een nieuwe dienst of product lanceren of op zoek gaan naar een nieuw verdienmodel voor een bestaande dienst;
  • Je wilt (co)creativiteit en ondernemerschap in je team verhogen;
  • Je bent op zoek naar nieuwe effectieve werkvormen en wilt medewerkers meenemen in het proces.

Beoogde resultaten

  • Kennismaking: Introductie over innovatie in het maatschappelijk veld. We verkennen elkaars ambities en de daarachter liggende visie.
  • Verbeelden: We brengen de behoeftes en de oplossing voor de klant in kaart: welke waarde creëer je?
  • Business modellen: We gaan aan de hand van de waardepropositie aan de slag met het opstellen van mogelijke business modellen voor de twee beste ideeën. Aannames worden getoetst.
  • Verdieping: Met de bevindingen gaan we het Business Model Canvas verdiepen. We brengen in kaart wat en wie er nodig is om dit business model te laten slagen.
  • Planvorming: Welke conclusies kunnen we trekken uit de experimenten? Welke informatie ontbreekt en welke stappen moeten nog genomen worden?
  • Branding, storytelling en pitchen: We gaan aan de slag met het opstellen van een krachtig verhaal over het project en sluiten af met het pitchen van de innovaties.

Workshops worden begeleid door adviseurs van Movisie en Starters4Communities.