Intervisie: samen leren van de praktijk

Als professional wil je het juiste doen voor degene die jouw hulp vraagt of krijgt. Soms kunnen zich daarbij complexe situaties voordoen en blijf je met een ontevreden gevoel achter. Intervisie helpt je om een scherpe focus in je werk te hebben en houden. Zeker als je veel solistisch werkt, is het belangrijk samen met collega’s te reflecteren op je handelen. Daarna voel je je steviger in de keuzes die je maakt.

In je werk wil je de gezonde balans tussen afstand en nabijheid bewaren. Daarbij wil je de regie zoveel mogelijk bij de cliënt laten en het sociale netwerk benutten. Je ontwikkelt je in je vak en sluit aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Meer weten: neem vrijblijvend contact op met Ton van Elst.

Voor wie?

Teams en/of interne begeleiders in zorg en welzijn.

Beoogde resultaten

Intervisie bij Movisie helpt je om vakoverstijgend te kijken met een brede, integrale visie op de dagelijkse praktijk. Je gaat begrijpen waarom je het werk op een bepaalde manier hebt aangepakt en krijgt inzicht in hoe anderen hiermee omgaan. Je leert het perspectief van collega’s uit andere disciplines, waar je steeds intensiever mee samenwerkt, beter kennen.