Masterclass Introductie LHBTI-beleid voor gemeenten

Wil je aan de slag met beleid voor LHBTI-personen (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, en intersekse) in jouw gemeente? Tijdens de masterclass Introductie LHBTI-beleid leer je waarom het belangrijk is aandacht te besteden aan acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI-burgers. Je krijgt kennis en advies hoe je beleid op kunt zetten en onderdeel laat uitmaken van het bestaande beleid.

Wethouder Geert Gabriëls, wethouder verantwoordelijk voor LHBTI-beleid in Weert, is gastspreker tijdens deze bijeenkomst en vertelt zijn ervaringen vanuit de gemeente Weert. Aan het eind van deze workshop beschik je over een plan van aanpak om lokaal zelf aan de slag te gaan.

Meer weten: neem vrijblijvend contact op Els Meijsen.

Voor wie?

De workshop is in de eerste plaats bedoeld voor wethouders, raadsleden en beleidsadviseurs van gemeenten.

Beoogde resultaten

Je hoort ervaringen vanuit andere gemeenten en krijgt tips over gratis LHBTI-beleid. Daarnaast gaan we in op:

  • Wat er komt kijken bij het maken van beleid dat inclusief is voor lesbische, homo, bi, transgender, en intersekse burgers (LHBTI’s);
  • Waarom dergelijk beleid van belang is;
  • Hoe je dit kunt inpassen in bestaand (inclusief) beleid;
  • Welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn.

Movisie is het landelijk kennisinstituut LHBTI-beleid en ondersteunt Regenboogsteden. Deze gemeenten hebben een convenant ondertekend met de minister van OCW en zetten zich sinds 2012 onder begeleiding van Movisie in voor meer lokale aandacht van LHBTI-burgers in hun beleid en activiteiten.

Aanmeldformulier Masterclass LHBTI-beleid voor gemeenten