Online training: Hoe ondersteun je Joodse cliënten?

Voor Joodse mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, blijkt het lastig om direct de meest effectieve zorg en ondersteuning te krijgen. Na afloop van deze e-learning kun jij als hulpverlener sneller signaleren, beter inspelen op de behoeften van deze groep en doorverwijzen als dat nodig is.

In het kader van het themajaar Leven met de oorlog ontwikkelde Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) deze e-learning samen met Movisie. Zorg- en welzijnsprofessionals kunnen zo kennis maken met (de behoeften van) de Joodse tweede generatie oorlogsgetroffenen.

De psychosociale impact van oorlogservaringen beperken zich vaak niet tot de generatie die de oorlog aan den lijve heeft meegemaakt. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is onderdeel geworden van de identiteit van Joodse Nederlanders. Dit heeft impact op de gezinsdynamiek van mensen met Joodse roots die zich kan uiten in conflicten en overbelasting als mantelzorger. Zo kan trauma zijn doorgegeven aan volgende generaties wat tot gevoelens van angst, wantrouwen en boosheid kan leiden. Maar ook onduidelijkheid over de familiegeschiedenis, een ambivalente houding ten opzichte van de eigen Joodse identiteit, of wantrouwen richting instanties kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven. 

Deze e-learning schetst een breed beeld van de tweede naoorlogse generatie Joden met hun kracht en kwetsbaarheid. Je krijgt praktische handvatten om sensitief en effectief met hun specifieke achtergrond om te gaan. 

Kosten: Gratis
Duur: 60 minuten

Wil je deze online training volgen? Registreer je eenmalig en eenvoudig met je naam en e-mail adres via onderstaande link. Het account geeft daarna toegang tot je persoonlijke homepage op de Movisie Academie: de online leeromgeving van Movisie.

Online training: Hoe ondersteun je Joodse cliënten?

Voor wie?

Professionals in zorg en welzijn zoals artsen en sociaal werkers die Joodse mensen beter willen leren ondersteunen. Met sociaal werkers bedoelen we alle takken van sport van het sociaal werk zoals maatschappelijk werkers, ambulante begeleiders GGZ, sociaal werkers in wijkteams, etc.

Beoogde resultaten

Na het doorlopen van deze cursus heb je:

  • meer begrip van de impact die het trauma van de oorlog bij de ouder(s) heeft op de familieverhoudingen; 
  • meer inzicht in de overgedragen gevoelens zoals angst, wantrouwen en boosheid; 
  • meer zicht op de dubbele gevoelens tegenover de eigen Joodse identiteit;
  • meer oog voor de balans tussen afstand en nabijheid;
  • kennis van de juiste vragen om contact te maken en vertrouwen te winnen;
  • meer begrip voor het diepe wantrouwen tegenover de samenleving en instanties;
  • extra aandacht voor het proces van afscheid nemen.

Accreditatie

  • 2 punten via Registerplein als de e-learning is afgerond voor 19 februari 2026.
  • 1 punt via LV POH-GGZ als de e-learning is afgerond voor 23 september 2024.