Online training: Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?

De veranderingen in het sociale domein hebben invloed op het werk van de sociale professional. Er zijn 10 Wmo competenties beschreven om sociale professionals te ondersteunen in het werken volgens de Wmo. Veel sociale professionals vinden het lastig om uitvoering te geven aan competentie 10: ‘Hoe ben ik ondernemend en benut ik mijn professionele ruimte?

De eerste module is gratis. Je leert wat professionele ruimte is. Wil je verder met module 2 en 3 dan zijn de kosten € 45,-.

Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?

Voor wie?

Alle professionals in het sociale domein, in het bijzonder sociaal werkers  en professionals in wijkteams. De training is geschikt voor alle typen sociaal werkers: jongerenwerkers, ouderenadviseurs, opbouwwerkers, maatschappelijk werkers. Voor iedereen die met cliënten of burgers werkt en zijn/haar impact wil vergroten.

Beoogde resultaten

  • In de eerste gratis module leer je wat professionele ruimte is.
  • In module 2 en 3 leer je hoe je jouw professionele ruimte kunt vergroten. Je gaat actief aan de slag met een voorbeeldcasus en een eigen casus waarbij je 6 signaleringsstappen toepast. Aan het einde heb je een actieplan voor het oppakken van jouw signalen. Deze modules kosten samen € 45,-.