Online training: OER-test

De OER-methodiek (Ondersteuning Eigen Regievoering) staat voor een manier van werken in de zorg- en welzijnssector waarbij het aansluiten bij de eigen regie van mensen als het allerbelangrijkst wordt beschouwd. Doe de test en ontdek in hoeverre je al volgens de principes van OER werkt.

Kom er in 10 vragen achter in hoeverre jij werkt volgens Ondersteuning Eigen Regievoering (OER).

De OER-test

Voor wie?

Professionals in zorg en welzijn

Beoogde resultaten

Je leert in hoeverre je werkt volgens de principes van OER (ondersteuning eigen regie) en wat je kunt doen om nog meer te werken vanuit deze principes.