Online training: Werken met het Vlaggensysteem in de VGZ

Het Vlaggensysteem toepassen bij mensen met een verstandelijke beperking kun je leren via een e-learning module. Hoe ga je om met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij cliënten met een verstandelijke beperking? Welke handvatten kun je gebruiken om dit gedrag te duiden, te beoordelen en om het bespreekbaar te maken met cliënten, ouders en collega’s?

Uit de praktijk weten we dat onschuldige incidenten soms uitvergroot worden en zware incidenten soms gebagatelliseerd worden. Het Vlaggensysteem geeft begeleiders handvatten waarin zij de juiste balans vinden tussen (over)beschermen en vrijlaten op het gebied van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. De tijdsduur om de module af te ronden is ongeveer drie uur. Je kunt uiteraard tussentijds stoppen.

Werken met het Vlaggensysteem in de VGZ

Voor wie?

De module is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking in zowel de intramurale als extramurale zorg.

Beoogde resultaten

  • Seksueel gedrag correct inschatten (duiden) aan de hand van de zes criteria.
  • Een vlag toekennen aan het seksuele gedrag op basis van de zes criteria.
  • Reageren op basis van de toegekende vlag.
  • Seksueel gedrag bespreekbaar maken met de cliënt, ouders/verwanten en collega’s.
  • Deze cursus maakt in het ideale geval onderdeel uit van een blended learning aanpak (online leren in combinatie met oefenen in de praktijk (training)). Movisie biedt een train-de-trainers traject aan. Opgeleide trainers kunnen vervolgens in de eigen organisatie basistrainingen geven.

Overig trainingsaanbod Vlaggensysteem

Op de website Vlaggensysteem.nl vind je het het complete trainingsaanbod van het Vlaggensysteem.

Vlaggensysteem.nl