Online training: De zin van zingeving – Sensitief werken met religie en levensbeschouwing (KIS)

Veel mensen vinden het lastig om een open gesprek te hebben over religie of levensbeschouwing. Vooral met iemand die een andere overtuiging heeft. In een begeleidingstraject van jongeren kan hun religie juist een persoonlijke bron van kracht en steun zijn. Het is dus een gemiste kans als je dat onderwerp onbesproken laat.

In deze module maak je kennis met een aantal levensbeschouwingen én met het vanzelfsprekende van je eigen levensbeschouwing. Je oefent met een aantal casussen en past je aangescherpte vaardigheden toe in je eigen werkomgeving. Deze e-learning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is een verdieping op de module Introductie intercultureel vakmanschap.

De tijdsduur van de module is ongeveer 6 uur: 2 uur online training en 4 uur zelfstudie.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor sociaal professionals.

Start de training

Beoogde resultaten

Na deze online training:

 • begrijp je het verschil tussen cultuur, etniciteit en religie.
 • ken je de potentiële positieve waarde van religie voor jongeren.
 • weet je hoe cultuur, religie of etniciteit ingezet kunnen worden als positieve hefboom in de begeleiding.
 • weet je op welke onderwerpen een taboe kan rusten en hoe je daar sensitief mee om kunt gaan.
 • weet je welke bronnen (mensen, websites, boeken, instituten) je kunt raadplegen in en voor een gegeven situatie.       
 • durf je tijdens een hulpverleningstraject je opvattingen te onderzoeken of opzij te zetten.
 • ben je je meer bewust van je eigen (onderliggende) normen en waarden en waar deze vandaan komen.
 • ben je je meer bewust van je eigen referentiekader en aannames rond religie.
 • zie je religie/levensbeschouwing als een persoonlijke vorm van zingeving of way of life van je cliënten.
 • sta je er meer voor open om met cliënten te onderzoeken wat religie/levensbeschouwing voor hen betekent vanuit nieuwsgierigheid en oordeelloosheid.
 • realiseer je je dat niet alle informatiebronnen even betrouwbaar zijn.
 • kun je juiste en relevante informatie vinden over religie.
 • luister je meer actief naar je cliënten, met name wanneer religie/levensbeschouwing een rol speelt.
 • ga je effectief een constructieve en open dialoog aan met competente collega’s of deskundigen over religie/levensbeschouwing om je vakmanschap te vergroten.
 • zet je waar dat relevant is religie/levensbeschouwing in als deel van de oplossing voor de hulpvraag van je cliënten.