Secundaire traumatisering voorkomen en omgaan met agressie

Trainingen en supervisie om de professional te ondersteunen

Investeren in vitale medewerkers is investeren in duurzaam personeelsbeleid. Een vitale medewerker voelt zich sterk, fit en energiek en heeft plezier in het werk. Het zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde en stimulerende relatie met de cliënt. Daarnaast is het van belang te beseffen dat elk vak zijn eigen beroepsrisico’s kent.

Movisie biedt onderstaande trainingen en supervisie aan om de professional in zijn of haar werk te ondersteunen.

Voorkomen van secundaire traumatisering, sterk aan het werk zijn en blijven

Professionals die vaak geconfronteerd worden met huiselijk geweld en kindermishandeling  worstelen regelmatig met gevoelens van frustratie en machteloosheid. Waarom is er geen plek  beschikbaar voor dat kind dat het zo nodig heeft, waarom herhaalt de geschiedenis zich bij  sommige gezinnen met een verleden mishandeling? Door de confrontatie met dit soort situaties  kunnen professionals  klachten krijgen die lijken op het klachtenpatroon van de cliënt. Dit proces  heet secundaire traumatisering.  

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Trauma’s zijn besmettelijk; het 'verborgen leed' van het vak
 • De invloed van heftige verhalen op de professional
 • Risicofactoren in kaart gebracht
 • Signalen van secundaire traumatisering
 • Coping stijlen
 • Inzetten van tegengif
 • Preventieve maatregelen op individueel, team en organisatie niveau.

Verdieping:

 • Overdracht en tegenoverdracht onderzoeken en herkennen
 • Rol van deze thema’s op het werk.

Meer informatie of aanmelden? neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel.

Leren omgaan met agressie

In het kader van het Arbo-beleid is elke organisatie verplicht haar medewerkers te scholen op het gebied van het hanteren van agressie. Veel professionals hebben regelmatig te maken met boze klanten die verbaal geweld gebruiken. Zij weten soms niet waar de oorzaken of bronnen van deze vorm van geweld liggen en hoe om te gaan met het verbale geweld waar zij mee geconfronteerd  worden.

Aan de orde komen:

 • Veiligheidsgevoel en veiligheidsbeleid
 • Hoe reageer je op agressie: exploreren van coping stijlen
 • Wat is agressie; verklaringsmodellen
 • Specifieke kenmerken van de omgang met cliënten met een trauma
 • Agressie en psychopathologie
 • Exploratie van de verschillende soorten agressie; met name frustratie en  instrumentele agressie
 • Oefenen met (eigen) casuïstiek (met actrice).

Verdieping:

 • De invloed van stemgebruik
 • Non-verbale aspecten zoals manier van kijken en lopen.  

Zelfverdedigingstechnieken komen niet aan bod.   

Meer informatie of aanmelden? neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel.