Train-de-trainer RelatieWijs

Duiden en beoordelen van (ex-)partnergeweld

RelatieWijs biedt je concrete criteria en vaste richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen en eenduidig te beoordelen. Ook geeft RelatieWijs je een aantal duidelijke richtlijnen voor je handelen op basis van de ernst van de situatie.

Werk je in een sociaal wijkteam en heb je regelmatig een niet-pluisgevoel als je met (ex-)partners praat? Wil je ondersteuning hoe dit gevoel om te zetten in actie? Werk je bij Veilig Thuis en loop je aan tegen problemen met het inschatten van de ernst van het geweld? Krijg je vanuit een andere functie te maken met relatiegeweld en heb je behoefte aan ondersteuning voor je handelen?

RelatieWijs kun je inzetten bij cliëntcontacten en trainingen. Het helpt om een objectief beoordelingskader te ontwikkelen, zodat jij en je collega’s eenzelfde taal leren spreken als het gaat om deze complexe problematiek.

Datum: 20 mei en 4 juli 2019, 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Utrecht
Prijs: € 990,00 per deelnemer
Meer Informatie? Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel

Voor wie?

Professionals werkzaam in een Wijkteams, bij Veilig Thuis, gedragswetenschapper, psycholoog, maatschappelijk werker werkzaam in de hulpverlening en/of de aanpak van huiselijk geweld. 

Voorwaarde voor deelname aan deze train-de-trainer is dat je de basistraining RelatieWijs gevolgd hebt.

Beoogde resultaten

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is RelatieWijs: waartoe dient het, hoe werkt het, uit welke onderdelen bestaat het?
  • Hoe sluit RelatieWijs aan bij de stappen van de wet Meldcode?
  • Hoe verzamel je signalen, hoe kom je tot een weging hiervan, hoe kom je tot een beoordeling? 
  • Welke handelingsperspectieven bestaan er voor de verschillende kaartkleuren waarmee RelatieWijs werkt?
  • Hoe de diverse onderdelen van RelatieWijs in te zetten in je werk?
  • Oefenen met RelatieWijs aan de hand van tekeningen die deel uitmaken van het pakket. 
  • Diverse elementen van overdracht op het niveau van kennis, attitude en vaardigheden.

Resultaat van de training is:

  • Je kunt de systematiek van RelatieWijs overdragen aan collega's in een basistraining.

Meer informatie

Meer lezen over RelatieWijs.

 

Aanmelden RelatieWijs Train-de-trainer 20 mei 2019