Train-de-trainer Werken vanuit zelfregie

In deze train-de-trainer maak je je de visie en werkwijze van Werken vanuit zelfregie eigen. Je bent (ervaren) trainer, projectleider of (opleidings-)adviseur en wil het werken vanuit zelfregie overdragen aan professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn. Na het volgen van de train-de-trainer ben je in staat om de het gedachtengoed over te brengen en waar nodig aan te passen aan jouw eigen context en doelgroep.

Het versterken van zelfregie is geen trucje. Het vergt inzicht in je eigen visie en houding. Daarom werken we met parallelprocessen rondom eigen regie. Tijdens de train-de-trainer focussen we op:

 • het versterken van uw eigen regie  en rol in de organisatie;
 • het versterken van eigen regie van de uitvoerend professionals of  vrijwilligers;
 • het versterken van eigen regie van cliënten en bewoners.

Deze parallelle processen komen voortdurend aan bod. We hanteren het basisprogramma zelfregie van Movisie als uitgangspunt. Daarin zoomen we in op zowel visie, houding en vaardigheden als verschillende werkvormen. Verder besteden we aandacht aan op maat maken en borgen van de werkwijze en training in uw organisatie.

Meer weten: neem vrijblijvend contact op met Maryse den Hollander.

Voor wie?

Voor ervaren trainers die de basistraining Werken vanuit zelfregie binnen hun samenwerkingsverband, organisatie of als zzp-er willen verzorgen. Voor projectleiders of adviseurs die het versterken van zelfregie willen implementeren in de organisatie.

Beoogde resultaten

Na het volgen van de train-de-trainer ben je in staat om:

 • het werken vanuit zelfregie op een inspirerende manier over te dragen aan andere professionals in zorg en welzijn;
 • het basis draaiboek voor de training zelfregie aan te passen aan je eigen context en doelgroep;
 • te ervaren wat het thema eigen regie voor jou betekent, waardoor je in staat bent het gedachtengoed over te brengen en de training te geven op een manier die past bij je eigen kracht.

Van Movisie ontvang je een basisprogramma met draaiboek dat je kunt gebruiken voor je eigen trainingen. Je gaat deel uitmaken van de landelijke trainerspool van Movisie: je krijgt toegang tot een digitale bibliotheek waar je materialen, publicaties, artikelen en videos kunt raadplegen voor gebruik in je eigen trainingen. Daarnaast ontvang je tweemaal per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst met alle zelfregietrainers. Deze bijeenkomst heeft als doel elkaar te ontmoeten, te inspireren en ervaringen te delen.
Thema’s

Tijdens de training staan de volgende vragen centraal:

 • Zelfregie: wat houdt het in? Waar liggen de grenzen rondom eigen regie?
 • Wat moet je als trainer in huis hebben? Welke manier van trainen hoort bij jou?
 • Wat moet je als projectleider of adviseur in huis hebben? Wat moet je doen of juist laten? Welke dilemma’s spelen hier bij?
 • Welke zelfregieversterkende methoden ken je al en welke zijn toepasbaar?
 • Hoe kan je de trainingen inbedden en borgen in jouw organisatie?

We sluiten zo veel mogelijk aan bij de praktijksituaties van de deelnemers. We faciliteren het leren van elkaar, elkaars doelgroep en werkcontext.