Train-de-trainer werken met verbeterde meldcode en afwegingskaders

Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds de invoering van de Wet Meldcode in 2013 is er veel behoefte aan bijscholing van professionals. De overheid heeft daarom de bijscholingsmodule Train-de-trainer Werken met een meldcode laten ontwikkelen. Movisie heeft de training en het materiaal aangepast aan de verbeterde meldcode en afwegingskaders. We organiseren in 2019 deze Train-de-trainer aangepast aan de actuele ontwikkelingen van de verbeterde meldcode.

Het doel van de verbeterde meldcode is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Wanneer het gaat om structurele of acute onveiligheid, moeten professionals melden bij Veilig Thuis. Juist omdat de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis een 'radarfunctie'. Zij combineren signalen van verschillende melders en bieden op die manier veiligheid over een langere periode.

Vanaf 1 januari 2019 zijn acht beroepsgroepen verplicht om te werken met de verbeterde meldcode: 
1.Artsen  2.Verpleegkundigen en verzorgenden  3.Paramedici  4.Pedagogen/psychologen, (psycho)therapeuten, Sociaal werkers, Jeugd- en gezinsprofessionals  5.Verloskundigen  6.Onderwijs en leerplichtambtenaren  7.Kinderopvang  8.Justitie (bron: Rijksoverheid).

De training

Je wordt als trainer uitgenodigd om aan de Train-de-trainer deel te nemen en daarna de bijscholingsmodule in jouw trainingsaanbod op te nemen. Help jij professionals de stappen te zetten bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Datum: 22 maart 2019 van 10.00 – 17.00 uur
Locatie: cursus- en vergadercentrum Domstad
Prijs: € 645,00
Trainer: Irma Haxe 
Studieomvang: Twee dagdelen
Meer Informatie? Neem vrijblijvend contact op met Jozé van Kooten Niekerk.

Voor wie?

Trainers die de training Werken met een meldcode willen gaan geven aan professionals.

Deze training is bedoeld voor ervaren trainers die bekend zijn met de meldcode. Voor andere doelgroepen zoals beleidsmedewerkers komt er een basistraining over dit thema. Mocht je hiervoor interesse hebben, laat het weten via trainingsbureau@movisie.nl . Wij lichten je in, zodra er meer bekend is over definitieve data.

Beoogde resultaten

Het doel van deze training is om jou als trainer inhoudelijke en actuele kennis te bieden over de meldcode, zodat je daarna de gecertifieerde training verbeterde meldcode van Movisie zelf kunt geven.

Programma Train-de-trainer

Deze Train-de-trainer beslaat twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel ligt de focus op inhoudelijke kennis van het basismodel meldcode. In het tweede dagdeel wordt het bijscholingsprogramma Werken met een meldcode overgedragen.

Licentie

Na afloop van de Train-de-trainersbijeenkomst krijgen de deelnemers een licentie. Hierin zijn de rechten en plichten opgenomen die horen bij dit product. Je krijgt toegang tot de Movisie Academie. Op de Movisie Academie is al het materiaal digitaal tot jouw beschikking en kun je contact leggen met collega-trainers en de opleider. Daarnaast kun je jouw aanbod op de databank Bij- en nascholing plaatsen.

Let op: Om jouw licentie te behouden, moet je jaarlijks deelnemen aan een terugkomdag.

Aanmelden Train de trainer werken met verbeterde meldcode 22 maart 2019