Training: preventie en aanpak online polarisatie - 2 en 3 maart 2020

Deze training is vol!

Wat kan je het beste doen tegen online polarisatie? Project Grey (een samenwerking van Movisie, Dare to be Grey, Textgain, Verwey-Jonker Instituut en PDCS) organiseert op 2 en 3 maart 2020 in Utrecht een tweedaagse training voor sociaal professionals.

Aanmelden

Deze training is vol. Je kunt je niet meer aanmelden.

Voor wie?

Sociaal professionals die te maken (kunnen) krijgen met polarisatie.

Inhoud training

De training bestaat uit vier blokken die worden verspreid over twee dagen, plus een terugkombijeenkomst.

Blok 1: Introductie online polarisatie & Project Grey

In dit blok delen we kennis met elkaar over polarisatie. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen online en offline polarisatie? Welke verschijningsvormen zijn er en hoe uit zich dat online? Ook kom je meer te weten over de ambities van Project Grey.

Blok 2: Hoe pak je online polarisatie aan?

In dit deel van de training ga je aan de slag in het dashboard dat door Project Grey is ontwikkeld. Je leert via deze online tool gepolariseerde berichten en trends in jouw regio gemakkelijk en snel te signaleren en kijken we mee met wat jongerenwerkers zelf tegenkomen op sociale media. Vervolgens gaan we, middels verschillende oefeningen, uitzoeken hoe je het beste kunt reageren op zo’n gepolariseerd bericht. Wat werkt daarbij en wat werkt daarbij niet? We delen hierbij de laatste wetenschappelijke inzichten.

Blok 3: Leren van extremisten en zelf content maken

Extremisten, zoals de ‘alt-right’ of jihadisten, passen vaak slimme tactieken toe om jongeren te werven of te radicaliseren. Wat kunnen we van hun tactieken leren? Naast kennisoverdracht gaan de deelnemers tijdens dit blok zelf aan de slag met een campagnevoerder van Dare to be Grey (een van de organisaties achter Project Grey) met als doel om samen ‘snackable’ stories te maken voor je (zakelijke) Instagram-account of Facebook-pagina.

Blok 4: Randvoorwaarden, tips en richtlijnen online jongerenwerk

Online gelden deels dezelfde regels als in de offline wereld. Maar soms loop je op sociale media tegen posts aan wat een net andere werkwijze vraagt dan in de ‘echte wereld’. Hoe sluit je aan bij de online leefwereld van jongeren? En hoe reageer je als je eigen bericht uit z’n verband wordt getrokken en veel wordt gedeeld? Tijdens dit blok bespreken we wat je nodig hebt om online jongerenwerk goed en veilig in te richten, zowel voor je cliënten als voor jezelf. Aan het einde van blok 4 wordt de deelnemers gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen.

Voor deze training zijn geen accreditatiepunten te verkrijgen.

Voorwaarden deelname training:

  1. De jongerenwerkers of sociaal werkers zijn vertrouwd met sociale media en zetten het in meerdere of mindere mate al in tijdens hun werk.
  2. Werk- en denkniveau van de deelnemers: minimaal mbo.
  3. Project Grey wil leren in en van de praktijk en waar nodig het project bijstellen. Deelnemers aan de training wordt daarom gevraagd om mee te werken aan de evaluatie (middels een vragenlijst of telefonisch interview) en monitoring.
  4. De deelnemers aan de training passen de kennis toe die ze hebben geleerd tijdens de training online toe en werken indien nodig mee aan het monitoren daarvan (zie punt 3).
  5. De deelnemers aan de training nemen deel aan de terugkombijeenkomst.
  6. De deelnemers gebruiken het dashboard van Project Grey alleen voor professionele doeleinden en delen hun inloggegevens niet met derden.

Meer weten over Project Grey? Bekijk de website.