In veilige handen

Opstellen en implementeren van beleid tegen ongewenst gedrag en seksueel misbruik in maatschappelijke organisaties

Ongewenst gedrag komt ook voor in het vrijwilligerswerk. Het project ‘In veilige handen’ is een landelijk project om organisaties te ondersteunen bij het opstellen en invoeren van beleid om ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen. In de cursus worden de 5 stappen voor adequaat preventief beleid toegelicht en krijgen deelnemers instrumenten in handen waarmee ze in de eigen organisatie aan de slag kunnen.

Binnen het project is een breed pallet aan materialen, methoden, voorbeelden en instrumenten ontwikkeld die vrijwilligersorganisaties kunnen inzetten om ongewenst gedrag of misbruik te voorkomen.

Op de website www.inveiligehanden.nl zijn deze instrumenten in een handig stappenplan gezet. Al veel organisaties hebben daarvan gebruik gemaakt. Voor de verspreiding en de toepassing van dit instrumentarium, bieden we een training aan voor vrijwilligers en medewerkers van vrijwilligersorganisaties en ondersteuners in het vrijwilligerswerk. Ook deze laatste groep heeft veel baat bij inhoudelijke kennis over de tools en het overbrengen ervan.

Datum: 25 november 2020. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers
Tijd: 09.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: BCN Utrecht
Prijs: €150,00 | Lunch en cursusmap zijn inbegrepen | deelnemers via Porticus kunnen gratis deelnemen
Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Ronald Hetem

Voor wie?

Voor vrijwilligers en medewerkers van vrijwilligersorganisaties en lokale steunpunten vrijwilligerswerk. 

Aanmelden

Ik wil me aanmelden voor de training op:

25 november 2020

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers per trainingsdag.

Beoogde resultaten

In deze training van twee dagdelen krijg je antwoorden op de volgende vragen: 

  • Waarom is dit een moeilijk onderwerp om te bespreken en hoe je er toch over kan praten?
  • Hoe geef je voorlichting over In veilige handen? 
  • Welke werkvormen kun je gebruiken om de organisatie te motiveren aan de slag te gaan? 
  • Hoe doe je een risico-inventarisatie? 
  • Hoe help je een organisatie om tot omgangsregels en een gedragscode te komen?
  • Wat is een meldprotocol en hoe zorg je dat er meldingen gedaan kunnen worden binnen organisaties?
  • Waarom is een aannamegesprek belangrijk en hoe voer je een ongemakkelijk gesprek?
  • Wat zijn bekende valkuilen en hoe kun je organisaties ondersteunen om die te ontwijken?
  • Hoe bouw je een lokaal netwerk op van hulpinstanties?

Na afloop kun je de instrumenten, methoden en voorbeelden gebruiken om ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen. Ook kun je een actieplan op maat voor de organisatie maken en kun je anderen hierover informeren. Tevens ben je in staat vragen over dit onderwerp voor jouw organisatie te beantwoorden. 

In veilige handen is een langlopend project waarin wordt samengewerkt met vereniging NOV en NOC*NSF.