In veilige handen

Wat vrijwilligersorganisaties kunnen doen om ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen

Ongewenst gedrag komt ook voor in het vrijwilligerswerk. Het project ‘In veilige handen’ is een landelijk project om organisaties te ondersteunen bij het opstellen en invoeren van beleid om ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen. In de cursus worden de 5 stappen voor adequaat preventief beleid toegelicht en krijgen deelnemers instrumenten in handen waarmee ze in de eigen organisatie aan de slag kunnen.

Binnen het project is een breed pallet aan materialen, methoden, voorbeelden en instrumenten ontwikkeld die vrijwilligersorganisaties kunnen inzetten om ongewenst gedrag of misbruik te voorkomen.

Op de website www.inveiligehanden.nl zijn deze instrumenten in een handig stappenplan gezet. Al veel organisaties hebben daarvan gebruik gemaakt. Voor de verspreiding en de toepassing van dit instrumentarium, bieden we een training aan voor vrijwilligers en medewerkers van vrijwilligersorganisaties en ondersteuners in het vrijwilligerswerk. Ook deze laatste groep heeft veel baat bij inhoudelijke kennis over de tools en het overbrengen ervan.

Datum: 22 en 30 juni 2021
Tijd: 09.30u tot 12.30u
Locatie: Zoom
Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Ronald Hetem of kijk op www.inveiligehanden.nl.

Voor wie?

Voor vrijwilligers en medewerkers van vrijwilligersorganisaties en lokale steunpunten vrijwilligerswerk. 

Beoogde resultaten

De deelnemers aan deze training:

  • weten wat ongewenst gedrag inhoud;
  • kunnen seksueel ongewenst gedrag bespreekbaar maken;
  • kunnen informeren over het onderwerp of een voorlichtingsbijeenkomst geven in de eigen organisatie;
  • kunnen een aannamegesprek voeren;
  • weten welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden;
  • kunnen een stappenplan voor het doorvoeren maatregelen opstellen;
  • zijn in staat ongewenst gedrag te herkennen.

Na afloop kun je de instrumenten, methoden en voorbeelden gebruiken om ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen. Ook kun je een actieplan op maat voor de organisatie maken en kun je anderen hierover informeren. Tevens ben je in staat vragen over dit onderwerp voor jouw organisatie te beantwoorden. 

In veilige handen is een langlopend project waarin wordt samengewerkt met vereniging NOV en NOC*NSF.