Verzilver de inzet van jongeren

Je gaat aan de slag met tools die je kunt gebruiken om de opbrengsten van het werken met jongeren inzichtelijk te maken. Je analyseert waar -voor jouw organisatie- de meerwaarde ligt in het werken met jongeren. De opgedane inzichten maken het makkelijker om meer draagvlak binnen je organisatie te verwerven en activiteiten zo in te richten dat het werken met jongeren effectiever wordt.

Organisaties die al lange tijd met jongeren werken zijn zich er al van bewust dat jongeren een grote meerwaarde voor de organisatie kunnen betekenen. Mede door de verplichte maatschappelijke stage voor scholieren hebben veel organisaties de afgelopen jaren ervaren wat de meerwaarde is van het werken met jongeren. Ook werd duidelijk dat er aan het ervaren van die meerwaarde een investering vooraf gaat. Want werken met jonge vrijwilligers betekent dat organisaties moeten leren omgaan met jongeren, hun vrijwilligers erop moeten voorbereiden en open moeten staan voor verandering en vernieuwing.

Het nadenken over de effecten en meerwaarde van de inzet met jongeren is niet alleen van belang voor de eigen organisatie, maar ook belangrijke voorbereiding op gesprekken met samenwerkingspartners, financiers of opdrachtgevers.

Voor wie?

Vrijwilligersorganisaties die minimaal twee jaar ervaring hebben met het werken met jongeren als vrijwilliger of maatschappelijke stages.

Beoogde resultaten

Je hebt inzicht in:

  • de opbrengsten van maatschappelijke stages voor stagebieders en succesfactoren;
  • de vraag of uw organisatie toegankelijk genoeg is voor jongeren;
  • de tool ‘jongerenparticipatie als vliegwiel voor organisatieverandering’;
  • de tool ‘effectenarena’  waarmee de effecten van werken met jongeren in kaart gebracht.

In deze training wordt gebruik gemaakt van het werkboek Verzilver de inzet van jongeren.