Vlaggensysteem trainingen

Met het Vlaggensysteem kun je seksueel gedrag duiden en sturen. Het Vlaggensysteem heeft een uitgebreide lijst waarin de seksuele gedragingen van kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën (nul tot achttien jaar) zijn benoemd.

Het Vlaggensysteem werkt met zes criteria en vier vlaggen.

Zes criteria

De zes criteria (toestemming , vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijds- of ontwikkelingsadequaat, contextadequaat en zelfrespect) bieden handvatten om het gedrag te duiden met gekleurde vlaggen.

Vier vlaggen

  • De groene vlag staat voor gezond seksueel gedrag.
  • De gele vlag staat voor minder gezond experimenteergedrag of licht grensoverschrijdend gedrag.
  • De rode vlag heeft betrekking op ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De zwarte vlag op zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het gedrag wordt gekoppeld aan een normatieve lijst en krijgt een handelingsperspectief. Hiermee signaleer je niet alleen zorgwekkend of extreem seksueel gedrag, je leert je ook tot dit seksuele gedrag te verhouden en te reageren.

Hobéon

De train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem en de terugkomdagen worden vanaf 2021 georganiseerd door Hobéon.

Ga naar de website van het Vlaggensysteem