Webinar: Doen wat werkt - Hoe stuur je gericht op resultaat?

Speciaal voor gemeenten

Hoe pak je als gemeente een maatschappelijk probleem als eenzaamheid effectief aan?

Waarom dit webinar?

Om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en kwetsbare burgers zo goed mogelijk te ondersteunen kunnen gemeenten zich richten op het belang dat sociale professionals doen wat werkt. Veel gemeenten zoeken daarom naar manieren om hierover het gesprek aan te gaan. Ofwel: hoe stimuleer je als gemeente dat aanbieders meer gebruik maken van bestaande kennis over wat werkt in de aanpak van specifieke maatschappelijke vraagstukken? Hoe kun je als gemeente?

Wat leer je?

Je leert hoe je aan de hand van 5 bouwstenen de kwaliteit en effectiviteit van je project kunt vergroten om kwetsbare burgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Voor wie?

Beleidsmedewerkers, accounthouders en inkopers bij gemeenten die ook willen gaan sturen op ‘doen wat werkt’.

Bekijk het webinar