Werken met de meldcode voor aandachtsfunctionarissen en teamleiders op een hogeschool

Sinds de invoering van de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is er veel behoefte aan bijscholing van professionals. Wat betekent deze wet voor de verschillende
professionals? Hoe integreer je nieuwe ontwikkelingen zoals het afwegingskader in de aanpak van huiselijk geweld? De aanpak in onze trainingen is dynamisch, met inspirerende oefeningen en aandacht voor eigen waarden en normen.

In onze train-de-trainers worden deelnemers op vier niveaus getraind:

  1. Niveau van overdragen van kennis en informatie over huiselijk geweld;
  2. Niveau van overdragen van bewustwordingsaspecten gericht op eigen ervaringen,  houding, visie, normen en waarden rond deze thema’s;
  3. Niveau van didactische vaardigheden;
  4. Niveau van de handelingsbekwaamheid door casuïstiek besprekingen volgens de stappen van de meldcode.

Voor wie?

Aandachtsfunctionarissen en opleiders. Teamleiders, docenten. decanen, studieloopbaanbegeleiders en vertrouwenspersonen. 

Train-de-trainer Werken met de meldcode voor aandachtsfunctionarissen

Ben je aandachtsfunctionaris of leid je collega’s op om te werken met de meldcode? Vraag naar onze Train-de-trainer Werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling!

Train-de-trainer Werken met de meldcode voor teamleiders op een hogeschool

Ben je teamleider op een hogeschool en wil je dat de docenten een module verzorgen voor studenten over dit thema? Ook hiervoor hebben we een train-de-trainer ontwikkeld. 

Werken met jongeren uit ontwrichte thuissituaties

Werk je in het onderwijs of in een instelling als decaan of vertrouwenspersoon en heb je veel te maken met kinderen en jongeren uit ontwrichte thuissituaties? Ook hierop kan Movisie een training verzorgen .

Heb je belangstelling voor bovenstaande train-de-trainer(s) of training? Neem contact op met Wendela Wentzel.

Basistraining Werken met de meldcode

Movisie heeft trainers opgeleid die de basistraining Werken met de meldcode verzorgen. Ben je op zoek naar een basistraining, zoek dan in de lijst met gecertificeerde-trainers. Let op: de voorwaarden en prijzen van deze trainers kunnen afwijken van de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden bijeenkomsten van Movisie.