Workshop LHBTI-beleid voor gemeenten

Meer weten over inclusief beleid voor lesbische, homo-, bi-, transgender en intersekse burgers (LHBTI’s)? Tijdens de bijeenkomst krijg je kennis en advies op het gebied van de acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische, homo-, bi-, transgender en intersekse burgers.

Tijdens deze workshop leer je wat specifieke thematiek is en wat je als gemeente hiermee kunt doen.

Meer weten: neem vrijblijvend contact op Els Meijsen.

Voor wie?

Voor wethouders, beleidsadviseurs van gemeenten en provincies en raadsleden.

Beoogde resultaten

Je hoort ervaringen vanuit andere gemeenten en krijgt tips over gratis LHBTI-beleid. Daarnaast:

  • Wat komt er kijken bij het maken van beleid dat inclusief is voor lesbische, homo-, bi-, transgender en intersekse burgers (LHBTI’s)?
  • Waarom is dit van belang en hoe ontwikkel je dit?
  • Hoe kan je dit inpassen in bestaand (inclusief) beleid.
  • Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er?

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau LHBTI-beleid en ondersteunt Regenboogsteden. Deze gemeenten hebben een convenant ondertekend met de minister van OCW en zetten zich sinds 2012 onder begeleiding van Movisie in voor meer lokale aandacht van LHBTI-burgers in hun beleid en activiteiten.