Zicht op effect

Deze introductie in effectmeting en evaluatietools helpt je aan meer zicht op het effect van je project. Je hebt prachtige doelstellingen geformuleerd, maar bereik je die ook? Opdrachtgevers en sociale professionals willen steeds vaker antwoord op deze vragen. Maar hoe geef je die? Effectmeting hoeft niet altijd een duur onderzoek door een extern bureau te zijn.

In deze training leer je de basisbegrippen van effect- en evaluatieonderzoek te onderscheiden en maak je kennis met veelgebruikte onderzoeksmethoden. Ook ga je aan de slag met methoden die je in de dagelijkse werkpraktijken kunt gebruiken om de effecten en werkzame elementen van jouw project inzichtelijk te maken.

Deze training wordt alleen incompany aangeboden als onderdeel van een breder traject.

Voor wie?

De training is geschikt voor alle professionals in het sociale domein. Bij voorkeur geven we de training aan bestaande teams binnen een organisatie, omdat dat een positief effect heeft op het draagvlak  voor effectmeting. Maar het is ook mogelijk om de training te geven aan professionals van verschillende organisaties.

Beoogde resultaten

Op dagdeel 1 bespreken we de belangrijkste basisbegrippen van evaluatieonderzoek. Wat is het verschil tussen output en outcome, effect en impact? Wat zijn werkzame elementen? Wanneer heeft evalueren zin en wat is het belang (voor wie) van evalueren? Na dit dagdeel weet je wat er allemaal onderzocht kan worden als je zicht wil krijgen op effecten en werkzame elementen van je aanpak. Je hebt zicht op de belangrijkste onderzoeksmethoden en weet welke zich lenen voor een project. En waar je rekening mee moet houden bij de keuze voor een bepaalde methode of een instrument.

Op dagdeel 2 maken we je wegwijs in diverse meetinstrumenten, laten zien hoe ze werken en wat ze opleveren. Een effectmeting hoeft niet altijd een duur onderzoek door een extern bureau te zijn. Movisie laat zien dat het ook mogelijk is om zelf in je dagelijkse werk op eenvoudige wijze effecten zichtbaar te maken. Na dit dagdeel kan je zelf een goede afweging maken voor een passend instrument voor je eigen project of organisatie.

Meer weten: neem vrijblijvend contact op met Hanneke Mateman.