Basistraining RelatieWijs

Algemeen

RelatieWijs biedt concrete criteria en vaste richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen en eenduidig te beoordelen. In teams wordt het ingezet om een objectief beoordelingskader te ontwikkelen, zodat collega’s eenzelfde taal leren spreken als het gaat om deze complexe problematiek.

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Werk je in een sociaal wijkteam en heb je regelmatig een niet-pluisgevoel als je met (ex-)partners praat? Wil je ondersteuning hoe dit gevoel om te zetten in actie? Werk je bij Veilig Thuis en loop je aan tegen problemen met het inschatten van de ernst van het geweld? Krijg je vanuit een andere functie te maken met relatiegeweld en heb je behoefte aan ondersteuning voor je handelen?

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Wendela Wentzel of Nico van Oosten.
Studieomvang: Literatuur, studie en opdrachten 10 uur, contacturen 12 uur.
Prijs: Maawerkprijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.
Materiaal: Voor het volgen van deze training dient u in het bezit te zijn van de methode ‘RelatieWijs'.

Accreditaite:
SKJ: Deelname aan training (ID-nr SKJ199725) levert 22 registerpunten op voor het opleidingstraject voor  bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.
Registerplein: Deelname aan Basistraining RelatieWijs (ID nummer: 293216) levert 6.2 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
Levert 25 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).

De basistraining RelatieWijs stond voorheen bekend als Vlaggensysteem (ex-)Partnerrelaties. (VeP)

Inhoud

RelatieWijs bestaat onder andere uit zes criteria en een Relatiewijzer. De Relatiewijzer gaat uit van verschillende relatiedomeinen en laat zien welke gedragingen daarbinnen gezond tot zeer ernstig grensoverschrijdend zijn. Daarnaast zijn er richtlijnen voor het correct wegen en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag.

Vier kaarten geven aan dat er een continuüm is van acceptabel tot zeer ernstig grensoverschrijdend relationeel gedrag. Aan de kaarten  is een reactie gekoppeld. Het laatste onderdeel is de richtlijnen voor het adequaat handelen, in overeenstemming met de stappen van de Meldcode.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de dilemma’s rond het signaleren van relationeel grensoverschrijdend gedrag (waaronder geweld);
 • vormen van relatiegeweld met aandacht voor de kinderen;
 • de dynamiek van relatiegeweld (basisprincipes);
 • gedrag van (ex-)partners duiden en plaatsen in het continuüm van gezond naar ongezond relationeel gedrag;
 • oefenen met het toekennen van de kaart
 • richtlijnen voor handelen toegelicht per kaart
 • oefenen met de tekeningen;
 • instructies voor het inzetten van RelatieWijs in het werk;
 • uitwisseling van dilemma’s in het werk en het bieden van oplossingen.

Leerdoelen

 • Inzicht in de diverse vormen van relatiegeweld
 • Leren inzetten van de methodiek RelatieWijs in de praktijk

Subdoelen

 • Duiden en beoordelen m.b.v. tekeningen
 • Inzicht in het handelen, gebaseerd op de richtlijnen van handelen

Werkwijze

De eigen houding komt aan bod door gerichte opdrachten en oefeningen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bereid zijn tot het aanleren van de methodiek zoals bedoeld. Het aanleren van de methodiek verloopt vaak via een leerproces van “vallen en opstaan”. Dit vraagt de nodige discipline en doorzettingsvermogen/volharding.

Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld inclusief inkijkexemplaar.

 

Voor wie

 1. Wijkteammedewerkers.
 2. Veilig Thuis medewerkers.
 3. Aandachtsfunctionarissen geweld in relaties, werkzaam bij een wijkteam of Veilig Thuis.

Criteria voor deelname

 • Bekendheid met de stappen van de Wet Meldcode.
 • 100% aanwezigheid.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bereid zijn tot het aanleren van de methodiek zoals bedoeld.

Na het volgen van de basistraining kun je intekenen op de Train-de-trainer RelatieWijs, die in het voorjaar van 2018 wordt aangeboden. Dit stelt je in staat om de basistraining Relatiewijs over te dragen aan medewerkers van wijkteams en Veilig Thuis en casuïstiek besprekingen te leiden volgens de principes van RelatieWijs.

Deze training is ook op maat af te nemen. Neem daarvoor contact op met het Movisie Trainingsbureau.

 

Trainer

Nico van Oosten en Wendela Wentzel.