Basistraining Werken met het Vlaggensysteem

Algemeen

Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. In deze training leert u het Vlaggensysteem toe te passen.

Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag - neem vrijblijvend contact op met Anoushka Boet of Wendela Wentzel of het trainingsburea van Movisie.

Accreditatie: deelname aan deze training (PE-nr. ID 210703) levert 3.5 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers; deelname aan deze training (PE-nr. ID 210703) levert 6 registerpunten op voor het opleidingstraject voor geregistreerde verpleegkundigen.

Inhoud

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met seksualiteit. Op internet, via vrienden, in tijdschriften, op tv, op school, in film. Kinderen en jongeren zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Of u hier als ouder nu wel of niet blij mee bent. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet, praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een realistisch beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen.

In deze training kijken we met hulp van de methodiek van het Vlaggensysteem hoe u om kunt gaan met seksueel experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren. We bieden handvatten voor vragen als: Wat doe je als kinderen of jongeren zelf met vragen komen, en hoe duid je seksueel gedrag van kinderen en jongeren?

Eindresultaat

  • Na de training bent u in staat om het gedrag van jongeren te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag;
  • U hebt concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken;
  • U bent in staat seksueel gedrag van jongeren te concretiseren waardoor u seksueel misbruik of jeugdprostitutie (meisjes en jongens) tijdig kunt signaleren;
  • U krijgt een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de jongere.

Over het Vlaggensysteem

In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria (o.a. leeftijd, context, vrijwilligheid) en vier gekleurde vlaggen (van groen, normaal gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag). Het Vlaggensysteem bestaat verder uit een normatieve lijst waarin de seksuele gedragingen van kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën zijn benoemd. De criteria en de normatieve lijst helpen u als ouder om het gedrag van kinderen en jongeren te interpreteren en erop te reageren. Het Vlaggensysteem is in 2010 ontwikkeld vanuit een theoretische onderbouwing en door de praktijk enthousiast ontvangen en toegepast. Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door het Belgische Sensoa i.s.m. Movisie.

Voor wie

(Professionele) opvoeders, preventiewerkers, docenten, jongerenwerkers, hulpverleners, opsporingsambtenaren en jeugdadvocaten.

Trainer

Movisie trainers

Neem vrijblijvend contact op met Anoushka Boet of Wendela Wentzel of het trainingsburea van Movisie.

Andere aanbieders

Movisie heeft professionals door middel van een train-de-trainer opgeleid om ook de basistraining ‘Werken met het Vlaggensysteem’ te geven. Zij kunnen de training op maat voor u verzorgen, passend bij uw organisatie. U kunt de trainers benaderen via de contactgevens onder aan deze pagina op de website van het Vlaggensysteem.

Garantiestelling Movisie

Movisie staat garant voor de kwaliteit van de Basistrainingen Vlaggensysteem die gegeven worden door lokale aanbieders. Deze aanbieders hebben een certificaat ontvangen van Movisie nadat zij de Train-de-trainer hebben gevolgd en zijn verplicht om jaarlijks een terugkomdag bij Movisie te volgen. Daarnaast verzorgt Movisie na iedere training een digitale evaluatie onder de deelnemers.
 

Downloads
pedagogische-interventie-vlaggensysteem