Burgers aan het stuur

Algemeen

Burgerinitiatieven beginnen vaak hoopvol, maar lopen vaak na verloop van tijd vast zonder dat duidelijk is wat de reden daarvoor is. In deze training leert u werken met de succesvolle methodiek ‘Burgers aan het stuur’. Met deze methodiek kunt u zorgen voor een gezamenlijke aanpak van burgerparticipatie en kunt u aan de slag om de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt te vergroten.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Mellouki Cadat.
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag

Inhoud

Burgers aan het stuur is een burgerparticipatiemethodiek die gebaseerd is op resultaten, de zogenaamde Results Based Accountability. Deze methodiek is in de Verenigde Staten ontwikkeld door Mark Friedman; hij geeft daar op grote schaal trainingen over deze methodiek. Met ‘Burgers aan het stuur’ kunt u efficiënt in de buurt aan de slag met de verbetering van de leefbaarheid en de vergroting van de sociale cohesie. De methodiek bestaat uit de volgende acht stappen:

 1. Wat is er aan de hand?
 2. Wat moet er beter?
 3. Actieplan maken
 4. Meetbare resultaten bepalen
 5. Actieplan uitvoeren
 6. Resultaten meten
 7. Verantwoorden
 8. Nieuwe doelen stellen

Deze stappen worden tijdens de training stap voor stap besproken. Ook wordt u geïnformeerd over hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij het uitvoeren van deze stappen. 

Eindresultaat

Deelnemers aan de training krijgen een praktisch antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe krijg ik het probleem zo goed mogelijk in zicht?
 • Wat zijn haalbare doelen? Met wie kan ik het best samenwerken? En hoe?
 • Wat is een slimme manier van actie voeren?

De deelnemers houden zelf zicht op de voortgang van hun aanpak en leren hoe ze tijdens de rit kunnen bijsturen. De onderlinge spelverdeling tussen burgers, wijkwerkers en ambtenaren / bestuurders maakt onderdeel uit van het programma.

Voor wie

Sociale professionals, buurt- en dorpsbewoners, ambtenaren en bestuurders.

Trainer

De training wordt gegeven door Mellouki Cadat (Movisie).