Buurthulp doe je zo

Algemeen

Tijdens deze training staat de samenwerking met buurtbewoners in zorg en ondersteuning centraal. U leert hoe u als professional buurthulpprojecten kunt initiëren en organiseren, waarbij zelforganiserend vermogen van de buurt optimaal wordt benut. Thema’s als wederkerigheid, het doorbreken van vraagverlegenheid en de schaalgrootte van buurthulp komen aan de orde in deze training.

Een deskundige professional die het proces initieert, zorgt voor betrokken buurtbewoners, professionele begeleiding (dichtbij waar nodig, op afstand waar het kan) en zorgt ervoor dat buurthulp iets duurzaams wordt.

Datum en locatie: in overleg
Prijs: de kosten van deze training zijn afhankelijk van het aantal dagdelen en van uw leerwensen en liggen tussen de 1.000 en 2.000 euro (incl. BTW). De omvang van de groep is bij voorkeur niet groter dan 10 personen.
Meer informatie: neem vrijblijvend contact op met Anita Peters of Kitty van den Hoek.

Inhoud

Mensen met een chronische ziekte of beperking doen bij alledaagse hulpvragen een beroep op hun familie, vrienden of bekenden uit de buurt. Maar hulp uit het netwerk is niet altijd op het gewenste moment beschikbaar en niet iedereen heeft zo’n sociaal netwerk dichtbij. ‘Buurthulp’ kan dan een uitkomst zijn: hulp van een vrijwilliger uit de eigen buurt of het eigen dorp. Buurthulp is een kleinschalig(e) voorziening of initiatief voor onderlinge hulp- en dienstverlening door en voor bewoners in buurt, wijk of dorp. Het is een vorm van informele zorg die het midden houdt tussen mantelzorg (persoonlijke band) en vrijwillige zorg (organisatieverband).

Wat vraagt buurthulp van bewoners, vrijwilligers en professionals en hoe kunnen zij zo goed mogelijk samenwerken? Dat staat centraal in de training Buurthulp doe je zo! U leert hoe u als bewoner of professional een buurthulpproject kunt opzetten en organiseren, waarbij het zelforganiserend vermogen van de buurt optimaal wordt benut. Thema’s als wederkerigheid, het doorbreken van vraagverlegenheid en de schaalgrootte van buurthulp komen aan de orde in deze training. U leert bovendien werken met de Buurtscan, waarmee u hulpbronnen in kaart brengt zodat Buurthulp duurzaam opgezet en geborgd kan worden in uw gebied.

Eindresultaat

Na afloop heeft u de eerste stappen gezet om tot een gedegen Buurthulpdienst te komen. U heeft een plan van aanpak opgesteld voor Buurthulp in uw woon- of werkgebied, gebaseerd op de door u uitgevoerde Buurtscan. Ook heeft u contacten gelegd met bewoners en/of professionals die de basis vormen voor verdere samenwerking.

Programma

De training Buurthulp vindt op locatie plaats en beslaat minimaal twee dagdelen. Aan bod komt onder meer:

  • visie op Buurthulp;
  • vormen van hulp en systemen voor matching;
  • plan van aanpak opstellen;
  • de Buurtscan;
  • draagvlak onder bewoners;
  • vraagverlegenheid en wederkerigheid;
  • samenwerken en afstemmen met bestaande vormen van informele zorg.

Voor wie

Bewoners en professionals die in de praktijk aan de slag willen met het opzetten en organiseren van Buurthulp.

Trainer

Kitty van de Hoek en Anita Peters