Do It Yourself! Het zelforganiserend vermogen van mensen aanboren

Algemeen

Wilt u werken vanuit de kracht van burgers en wijkbewoners en leren hoe u het zelforganiserend vermogen van uw doelgroep aanspreekt? In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis, houding en vaardigheden rondom zelforganisatie-versterkend-werken. We werken praktijkgericht door voorafgaand aan de training uw vragen en casus te inventariseren. Zo krijgt u de kans om uw vaardigheden optimaal te trainen en bereikt u het meeste effect in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Christine Kuiper
Datum en locatie: in overleg
Prijs: op aanvraag

Inhoud

De Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl, bezuinigingen, zelforganisatie…. Deze tijdgeest vraagt om een nieuwe rol van de professional: u organiseert niet meer vóór, maar met uw doelgroep. Initiatief en regie komen steeds meer bij mensen zelf te liggen. Tegelijkertijd heeft u als professional de opdracht om samen met uw doelgroep bepaalde maatschappelijke doelen te realiseren. Wat betekent dit voor uw rol en hoe pakt u dit aan? Dát is waar we deze trainingsdag - aan de hand van uw eigen casus - op ingaan. Aan het eind van de dag gaat u naar huis met kennis, inspiratie én een actieplan.

Eindresultaat

  • Inzicht in de principes van zelforganisatie versterkend werken en wat dit betekent voor uw werk en rol als professional;
  • Kennis van waarderend organiseren, dialoog, participatieladder en cocreatie, en hoe u dit kunt gebruiken om het zelforganiserend vermogen van mensen effectief aan te spreken;
  • Kennis van actuele trends en ontwikkelingen in welzijn;
  • Inspiratie, plezier en het maken én delen van kennis met andere deelnemers;
  • Een concreet actieplan waarmee u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt.

Casus

In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis, houding en vaardigheden rondom zelforganisatie-versterkend werken. We werken praktijkgericht door voorafgaand aan de training uwvragen en casus te inventariseren. Op deze wijze krijgt u de kans om uwvaardigheden optimaal te trainen en bereikt u het meeste effect in de dagelijkse praktijk

Voor wie

Sociaal-cultureel werkers en opbouwwerkers.

Trainer

Christine Kuiper