E-learning: Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?

Algemeen

De veranderingen in het sociale domein hebben invloed op het werk van de sociale professional. Er zijn 10 Wmo competenties beschreven om sociale professionals te ondersteunen in het werken volgens de Wmo. Veel sociale professionals vinden het lastig om uitvoering te geven aan competentie 10: ‘Hoe ben ik ondernemend en benut ik mijn professionele ruimte? In deze online cursus leer je wat professionele ruimte is en hoe je deze ruimte kunt pakken en vergroten.

Kosten: Gratis. Een verdieping is mogelijk tegen betaling van € 45,00.
Duur: 1 uur tot 3,5 uur

Accreditatie:

  • Registerplein: Maatschappelijk werkers, sociaal agogen, GGZ-agogen: 2 punten (ID nummer: 23812).
  • Registerplein: Cliëntondersteuners: 3,5 punten (ID nummer: 23812).
  • SKJ: Jeugdzorgwerkers: 3,5 punten (nummer:199210)..
  • V&V: Verpleegkundigen en Verzorgenden: 3 punten (ID nummer: 283812).

De Movisie academie is de online leeromgeving van Movisie. Je vindt er een uitgebreid aanbod van online cursussen, webinars en trainingen.

Inhoud

Wat leer je?

Je leert wat professionele ruimte is en hoe je deze kunt vergroten. Je gaat actief aan de slag met een voorbeeldcasus en een eigen casus waarbij je 6 signaleringsstappen toepast. Aan het eind van deze online cursus heb je een actieplan voor het oppakken van jouw signaal. Wil je hier vervolgens mee aan de slag, dan zijn er mogelijkheden om een klassikale training te volgen.

Voor wie

Alle professionals in het sociale domein, in het bijzonder sociaal werkers  en professionals in wijkteams. De training is geschikt voor alle typen sociaal werkers: jongerenwerkers, ouderenadviseurs, opbouwwerkers, maatschappelijk werkers. Voor iedereen die met cliënten of burgers werkt en zijn/haar impact wil vergroten.

Trainer

Niet van toepassing bij online trainingen.