Effectief en competentiegericht werken als Adviesraad Sociaal Domein

Algemeen

De decentralisaties in het sociale domein hebben gezorgd voor een veranderende werkwijze in de Adviesraad Sociaal Domein. In veel gevallen zijn de adviesvragen verbreed en is ook de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein verandert door de komst van nieuwe doelgroepen. Hoe werkt u samen in de raad in deze nieuwe situatie? De kwaliteiten van raadsleden optimaal zien en inzetten, hoe doe je dat?

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Karin Sok of Daan de Bruijn.
Datum: in overleg
Locatie: incompany
Prijs: op aanvraag

Inhoud

De decentralisaties in het sociaal domein zorgen voor een verschuiving in de rolopvatting, samenstelling en competenties van Adviesraad Sociaal Domein. Deze verschuivingen bieden kansen en mogelijkheden, maar er zijn ook nadelen en valkuilen voor uw adviesraad. Tijdens deze training krijgt u zicht op de vraag welke competenties belangrijk zijn voor het werk in een raad. En hoe gaat de Adviesraad Sociaal Domein om met verschillen in inzicht en werkwijze vanuit haar leden? Wat zijn nu de belangrijke taken voor de raad, in advisering en signalering? Welke rollen en taken kunnen en willen verschillende leden hierbij vervullen? Wat is er nodig om weer optimaal te functioneren?

Er is aandacht voor aspecten als samenstelling, deskundigheid, representativiteit, invloed en positie en relatie met de gemeente. U brengt in beeld wat u en het team al in huis hebben en kijkt wat verder ontwikkeld moet worden. U gaat aan de slag met competentiegericht werken met behulp van praktische handvatten, zoals het competentieprofiel voor belangenbehartigers (de publicatie: Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers).

Resultaten:

  • U heeft inzicht in de verschillende kwaliteiten en rollen van uw raadsleden en weet hoe u deze in kan zetten ten dienste van uw ambities;
  • De uitkomsten van deze training kunnen worden gebruikt bij het verdelen én sturen op de verschillende taken die de raadsleden uitvoeren;
  • U heeft zicht op dat wat nog aanvullend aan competenties nodig is in de raad, zodat de werving van nieuwe leden gemakkelijker wordt;
  • U weet welke verbeteringen nodig zijn om de effectiviteit en het functioneren van de raad verder te verbeteren;
  • U heeft een aanzet gemaakt voor de werkwijze in de toekomst en de daarbij behorende randvoorwaarden.

Voor wie

Leden van Wmo-raden, Wmo-raadsleden, leden Adviesraden Sociaal Domein.

Trainer

Karin Sok en Daan de Bruijn.